Thẩm định khoa học công trình "Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Ninh (1975-2015)"

Sau hơn 2 năm triển khai biên soạn, tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi của nhân chứng Lịch sử qua các thời kỳ. Đến tháng 4 năm 2018, tập sách "Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Ninh (1975-2015)" đã cơ bản hoàn chỉnh nội dung; Ban Chỉ đạo biên soạn tập sách lập hồ sơ trình Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức thẩm định khoa học.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam đã thành lập Hội đồng và vừa tổ chức thẩm định khoa học công trình Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Ninh (1975-2014). Đồng chí Tiến sĩ Nguyễn Chín, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi thẩm định; cùng các đồng chí thành viên Hội đồng thẩm định; các đồng chí đại diện nhân chứng lịch sử qua các thời kỳ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh.

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh, đồng chí Bùi Võ Quảng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trình bày báo cáo tóm tắt quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện việc biên soạn công trình, những khó khăn, thuận lợi và sự nỗ lực cố gắng của Ban biên soạn để hoàn thành tập sách. Các đồng chí thành viên Hội đồng thẩm định đã tham gia đóng góp những ý kiến đầy tâm huyết, trách nhiệm nhằm tư vấn để Ban Thường vụ, Ban chỉ đạo, Ban biên soạn hoàn chỉnh tập sách "Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Ninh (1975-2015)".

qchntd

Đồng chí Tiến sĩ Nguyễn Chín, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ trì, kết luận buổi thẩm định

Phát biểu kết luận buổi thẩm định, đồng chí Tiến sĩ Nguyễn Chín, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã đánh giá cao vai lãnh đạo và sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn công trình khoa học Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Ninh (1975-2015). Hội đồng thẩm định nhận định về cơ bản công trình "Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Ninh (1975-2015)" đã phản ánh đầy đủ chặng đường xây dựng và phát triển của các địa phương thuộc huyện Phú Ninh gần 30 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện/thị xã Tam Kỳ (1975- 2004); làm nổi bật, sinh động những thành tựu quan trọng, nét chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện Phú Ninh trong hơn 10 năm xây dựng huyện (2005-2015). Nội dung công trình đảm bảo tính Đảng, tính khoa học. Đồng thời, chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh, Ban Chỉ đạo, Ban biên soạn tập sách nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí thành viên Hội đồng thẩm định và các nhân chứng tại buổi thẩm định, tập trung hoàn chỉnh nội dung tập sách để in ấn, xuất bản để làm tài liệu giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện./.

Văn Trường

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người