Hội thảo "Lịch sử Đảng bộ xã Tam Dân giai đoạn 1975 - 2015"

Sáng ngày 02/02/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chỉ đạo, Ban biên soạn lịch sử Đảng bộ xã Tam Dân tổ chức hội thảo lần thứ 1 "Lịch sử Đảng bộ xã Tam Dân giai đoạn 1975 - 2015".

Tại hội thảo, đồng chí Huỳnh Ngọc Bình – Bí thư Đảng ủy Tam Dân báo cáo quá trình công tác lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện; nghe chủ biên báo cáo tóm tắt công tác nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn; tiếp đến là thảo luận giữa chủ biên với nhân chứng lịch sử, giữa các nhân chứng lịch sử với nhau nhằm tạo sự thống nhất chung. Qua thảo luận có nhiều ý kiến tham gia, cơ bản thống nhất với bản thảo và đánh giá cao quá trình quá trình sưu tầm, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, báo cáo của cấp ủy lưu trữ tại địa phương, các tài liệu thống kê, tài liệu tham khảo liên quan; đặc biệt là trực tiếp gặp gỡ các nhân chứng lịch sử địa phương giai đoạn 1975-2015. Bản thảo đã biên soạn theo đúng đề cương chi tiết đã được Ban Chỉ đạo biên soạn lịch sử xã, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thảo luận thống nhất thông qua và được Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh thẩm định đồng ý.

tamdan

Hội thảo đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, tham gia có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các mốc lịch sử quan trọng; những chủ trương lớn của địa phương qua từng giai đoạn lịch sử. Ban thường vụ Đảng ủy, Ban chỉ đạo, ban biên tập, chủ biên nghiêm túc tiếp thu ý kiến tham gia tại hội thảo, giải trình các ý kiến chưa rõ, khác nhau và tạo sự thống nhất cao. Ban chỉ đạo, Ban biên tập sẽ tiếp tục hoàn chỉnh để tổ chức hội thảo lần thứ 2 vào khoảng tháng 3/2018.

Việc biên soạn lịch sử Đảng bộ xã Tam Dân giai đoạn 1975-2015 được xác định là nhiệm vụ rất quan trọng trong toàn bộ công tác tư tưởng chính trị của Đảng bộ Tam Dân; là một công trình khoa học, mang tính Đảng, tính lịch sử cao. Trong quá trình biên soạn đã tuân thủ chặt chẽ quy trình thực hiện, các bước tiến hành để phản ảnh đầy đủ, khách quan, trung thực bức tranh lịch sử của Đảng bộ xã Tam Dân đạt được qua 40 năm, từ năm 1975 đến năm 2015. Sau khi hoàn thành việc biên soạn, được hội đồng nghiệm thu thống nhất, sẽ tiến hành xin giấy phép in ấn, xuất bản. Đây sẽ là tài liệu vô cùng quý báu để tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng của địa phương đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ xã nhà./.

Huỳnh Ngọc Bình

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người