bannergis

Phú Ninh: Trao 7 kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng

Chiều ngày 20.12, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Ninh tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017. Đến dự có Đ/c Nguyễn Cảnh-Bí thư Huyện ủy.

hu

Trao kỷ niệm chương cho các đồng chí có nhiều đóng góp vào sự nghiệp kiểm tra Đảng

Năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Ninh đã thẩm định về đạo đức lối sống, đơn thư khiếu nại tố cáo đối với 47 cán bộ để xem xét giới thiệu, ứng cử, bổ nhiệm, quy hoạch; tiến hành kiểm tra 15 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra về thi hành kỷ luật trong Đảng và kiểm tra tài chính đối với 18 tổ chức Đảng; giám sát 6 tổ chức Đảng và 8 đảng viên. Về thi hành kỷ luật đối với đảng viên, cấp ủy đảng các cấp đã kỷ luật 32 đảng viên, trong đó khiển trách 20 đảng viên, cảnh cáo 10 đảng viên, cách chức 2 đảng viên. Qua thực hiện công tác kiểm tra giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên.

Dịp này, Huyện ủy Phú Ninh đã trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng" của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho 7 cán bộ, công chức thuộc Đảng bộ huyện do có nhiều đóng góp vào sự nghiệp kiểm tra của Đảng.

Hải Châu

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh