bannergis

Huyện ủy Phú Ninh Hội nghị lần thứ 20 Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy Quảng Nam

Sáng ngày 08/12, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức Hội nghị lần thứ 20 đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác của Đảng bộ huyện năm 2017; thông qua nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Truyền-UVBTV-Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam.

Năm 2017, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có kết quả các nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết đề ra. Huyện đã trình tỉnh phê duyệt kế hoạch xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2017-2020; Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch nâng chuẩn các tiêu chí NTM giai đoạn 2017-2020 của 5 xã; chọn 02 xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; Thị trấn Phú Thịnh được UBND tỉnh ra quyết định công nhận đô thị loại V; Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; Thành lập mới 17 HTX, 02 THT; một số HTX, THT bước đầu hoạt động có hiệu quả; Giá trị sản xuất CN-TTCN thực hiện đạt gần 82% kế hoạch, tăng 15,93% so với cùng kỳ. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tái định cư đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đường OFID, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Tổ chức khởi công 24/34 công trình trong kế hoạch; hoàn thành và đưa vào sử dụng 24 công trình. Cùng với đó, Huyện ủy cũng chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trong năm; Công tác chăm lo đời sống và giải quyết chế độ cho đối tượng chính sách được thực hiện kịp thời, hoàn thành đưa vào sử dụng 290/394 nhà ở người có công cách mạng theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động HĐND huyện có nhiều đổi mới, sát thực tế. Mặt trận và các đoàn thể có nhiều cố gắng trong hoạt động, các phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, thiết thực; Cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã tiến hành 369 cuộc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên; qua kiểm tra, đã xử lý 01 tổ chức đảng và 25 đảng viên vi phạm. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và triển khai một số mô hình học tập và làm theo Bác bước đầu đạt được những kết quả cụ thể.

Năm 2018 là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2021); do vậy, Huyện ủy Phú Ninh chỉ đạo: các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, phát huy cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm khắc phục khó khăn để lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra. Huyện ủy cũng đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2018 như Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng trên 3,5%; CN-XD tăng trên 18%, trong đó CN-TTCN tăng 21%; TM-DV tăng 20%. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM ở 10 xã. Hoàn thành cơ bản các tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu ở các thôn chỉ đạo điểm; 40% tiêu chí đối với 11 thôn, khối phố bổ sung phấn đấu đạt chuẩn đến năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,5%; hộ cận nghèo còn 2,3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 36,5 triệu đồng. Xây dựng thêm 02-03 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao; 100% cán bộ lãnh đạo quản lý huyện đạt chuẩn; Kết nạp trên 150 đảng viên mới; phấn đấu không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém và có trên 70% bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, trưởng khối phố....

Buổi chiều cùng ngày, Huyện ủy Phú Ninh đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên.

hu1

Đồng chí Nguyễn Cảnh-Bí thư Huyện ủy trao kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp xây dựng Đảng cho đồng chí Bùi Võ Quảng-Phó bí thư Huyện ủy-Chủ tịch HĐND

Trên cơ sở Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy, Huyện ủy Phú Ninh cụ thể hóa bằng Chương trình hành động số 21, quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và đã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng đạt từ 95% trở lên. 100% tập thể và cá nhân đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những hạn chế, khuyết điểm qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), những vấn đề tồn tại kéo dài, gây bức xúc trong dư luận và những ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân được chính quyền, các ngành, đoàn thể phối hợp đối thoại giải thích, giải quyết có hiệu quả.

Từ năm 2013 đến nay, Huyện ủy Phú Ninh đã chỉ đạo thành lập mới 05 chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn; thành lập mới 03 đảng bộ và 30 chi bộ trực thuộc Huyện ủy, nâng tổng số tổ chức cơ sở Đảng toàn huyện lên 61 và 173 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Đến nay, 100% thôn, khối phố, trường học, trạm y tế, cơ quan, quân sự xã, thị trấn của Phú Ninh có chi bộ độc lập; 91% chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn có chi ủy; 100% các chức danh chủ chốt ở thôn, khối phố là đảng viên; 100% tổ đoàn kết có đảng viên; kết nạp được 889 đảng viên; bình quân hằng năm có 178 đảng viên mới. Huyện cũng cử đào tạo 41 cán bộ theo đề án 500 của Tỉnh được bố trí công tác ở các bộ phận chuyên môn thuộc UBND các xã, thị trấn đã phát huy khả năng, thực hiện tốt vai trò chức trách, nhiệm vụ được giao. Đến nay, Phú Ninh đã có 02/11 Bí thư kiêm Chủ tịch UBND; có 54,11% thôn, khối phố nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, khối phố; và hầu hết Bí thư chi bộ ở các trường học và chi bộ trực thuộc Huyện ủy đồng thời là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Cũng từ đó, bình quân hằng năm, Phú Ninh có 68,17% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sách vững mạnh (TSVM), trong đó, 16,86% tổ chức cơ sở đảng TSVM tiêu biểu, 61,3% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt TSVM; và hằng năm, có 69,17% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

hu2

Huyện ủy Phú Ninh khen thưởng cho 10 tập thể có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 13 của Tỉnh ủy Quảng Nam và Chương trình hành động số 21 của Huyện ủy 

Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả, chất lượng các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy và Chương trình số 21-CTr/HU của Huyện ủy, tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Cảnh- Bí thư Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, ngành, Mặt trận đoàn thể, đoàn thể chính trị-xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiên phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Huyện sẽ tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở theo hướng tinh gọn và chuẩn hóa, chính quy hóa gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc; Tập trung củng cố, kiện toàn xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới; phấn đấu hằng năm kết nạp 150 đảng viên, trong đó mỗi thôn, khối phố kết nạp ít nhất 01 đảng viên...

Hội nghị cũng đã khen thưởng cho 10 tập thể và 11 cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động 21 của Huyện ủy Phú Ninh trong 5 năm qua./.

Nhất Linh-Quốc Vương-Hải Châu

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh