bannergis

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử và pháp lý"

Từ ngày 13 đến ngày 15.11, Bảo tàng tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND xã Tam An, huyện Phú Ninh tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý".

Ban tổ chức trưng bày khoảng 123 tư liệu quý (hình ảnh, ấn phẩm, bản đồ cổ). Đây là bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và những vùng biển đảo khác trên Biển Đông. Trong đó, có các văn bản do triều đình phong kiến Việt Nam ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX, các cuốn atlas tuyển chọn, các ấn phẩm xuất bản tại các nước phương Tây từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XIX, liên quan đến vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này.

bt1

Triển lãm giúp cán bộ, nhân dân, học sinh trên địa bàn huyện hiểu rõ về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

bt2

Được biết, Quảng Nam là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức triển lãm lưu động các tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" đến cơ sở. Tại xã Tam An, huyện Phú Ninh là điểm thứ 6.

HẢI CHÂU

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh