bannergis

Phú Ninh: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2017

Ngày 10/10/2017, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Ninh tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2017 cho 120 học viên là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên, cán bộ chuyên trách ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

boiduongktgs

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe các đồng chí báo cáo viên Huyện ủy quán triệt Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01-6-2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 12-9-2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn một số điều trong Quy định số 86-QĐ/TW; Quy định số 01-QĐ/UBKTHU, ngày 02-10-2017 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và báo cáo các chuyên đề: "Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng"; "Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm"; "Kỷ luật Đảng và việc thi hành kỷ luật trong Đảng"; "Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên"; "Giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng"; "Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng"; "Kiểm tra tài chính Đảng".

Thông qua lớp tập huấn bồi dưỡng, giúp cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát từ huyện đến cơ sở nắm bắt những nội dung cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; đồng thời, đây cũng là dịp để cán bộ kiểm tra cơ sở thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, nắm vững các kỹ năng để vận dụng triển khai công tác kiểm tra, giám sát ở địa phương một cách hiệu quả./.

Văn Ba

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh