bannergis

CÔNG ĐOÀN KHỐI ĐẢNG PHÁT ĐỘNG CHĂM SÓC CÂY TRỒNG

Nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10), công tác Dân vận của Đảng (15/10), Văn phòng cấp ủy Đảng (18/10) và 69 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10); sáng ngày 7-10-2017, Công đoàn khối Đảng phát động toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn ra quân bón phân, chăm sóc hệ thống cây xanh, cây ăn quả sân vườn cơ quan Huyện ủy.

CONGDOAN

Có hơn 30 đoàn viên công đoàn thuộc các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy tham gia đợt phát động. Tại đây, các đoàn viên đã thực hiện bón phân cho 50 cây mít, 20 cây vú sữa, các loại cây xanh, cây cảnh sân vườn; tổ chức trồng mới 10 cây mận, 10 cây mít và một số loại cây cảnh khác. Trước đó, năm 2016 hưởng ứng đợt phát động trồng cây xanh, cây ăn quả gắn với thực hiện việc học tập và làm theo Bác, cán bộ, công chức cơ quan Huyện ủy đã trồng được 50 cây mít, 20 cây vú sữa, 4 cây sakê, 06 cây lộc vừng, 10 cây sưa và nhiều loại cây cảnh khác.

Văn phòng Huyện ủy

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh