bannergis

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY PHÚ NINH TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2017

Ngày 30/8/2017, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận của Đảng năm 2017 cho 126 học viên là cán bộ làm công tác dân vận ở các xã, thị trấn và cơ quan, đơn vị.

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe đồng chí Nguyễn Phước Khanh, Phó Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo nội dung chuyên đề "Công tác dân vận chính quyền trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; các đồng chí báo cáo viên Huyện ủy quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/HU, ngày 30-5-2017 của Huyện ủy Phú Ninh về "công tác tập hợp, vận động nhân dân" và báo cáo các chuyên đề: "Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong tình hình mới"; "Một số nghiệp vụ công tác dân vận của chi bộ thôn, khối phố; công tác dân vận khéo, xây dựng lực lượng nòng cốt cơ sở".

danvan

Thông qua lớp tập huấn bồi dưỡng giúp cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở nắm bắt những nội dung cơ bản về công tác dân vận của Đảng; qua đó, giúp cấp ủy, chính quyền có chủ trương, kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận một cách cụ thể, sát thực, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực cho công tác dân vận trong thời gian đến./.

Vân Anh – Văn phòng Huyện ủy Phú Ninh

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh