bannergis

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 15/8, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, cơ sở.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Cảnh - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XII) là tiền đề quan trọng, vì vậy từng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu và vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình của địa phương.

 hn2

Đồng chí Nguyễn Cảnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại đây, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Tấn Văn - Phó Chủ tịch UBND huyện quán triệt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

hn1

Quang cảnh Hội nghị

Đ/c Huỳnh Xuân Chính - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Sau Hội nghị lần này, các chi Đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) phù hợp với cơ quan, đơn vị và điều kiện. Các cán bộ, đảng viên phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân; những điểm mới, mục tiêu, giải pháp; kiến nghị về các biện pháp thực hiện Nghị quyết ở cơ quan, đơn vị, trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

Tin: Kim Thạch- Ảnh: Văn Trường

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh