bannergis

Công tác Tuyên giáo và những dấu ấn sau hơn 10 năm thành lập

Năm 2005, Ban Tuyên giáo Huyện ủy được thành lập, đến nay đã hơn 10 năm. Trong chặng đường qua, cùng với nhịp độ phát triển của huyện, ngành tuyên giáo đã có những đóng góp quan trọng trong quá trình kiến thiết xây dựng huyện mới Phú Ninh.

Mỗi chặng đường là những dấu ấn nhất định, khi huyện vừa mới được thành lập, mọi thứ đều rất khó khăn, cơ sở vật chất lạc hậu, giao thông đi lại khó khăn, trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính của huyện phải mượn tạm nhà dân, trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế... còn nhiều vấn đề bức xúc cần tập trung giải quyết. Công tác tuyên giáo lúc bấy giờ, nhiệm vụ tập trung chính là ổn định tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; để mọi người hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc thành lập huyện mới- thành lập để phát triển, để rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong việc chung tay xây dựng huyện mới.

Năm 2007, Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ra đời, sau này là Chỉ thị 03 và nay là Chỉ thị 05; lúc đó khái niệm học tập và làm theo Bác vẫn còn rất trừu tượng, chưa định hình được học Bác là học cái gì? Học như thế nào? và có nhiều người vẫn nhầm tưởng học Bác là phải làm được những điều to lớn, cao siêu. Bằng sự tâm huyết đối với nghề, đội ngũ cán bộ tuyên giáo thông qua các buổi học tập chuyên đề, các cuộc thi, hội thi kể chuyện và tìm hiểu về Bác, in dĩa DVD về các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gửi các chi bộ trực thuộc Huyện ủy, các chi bộ trực thuộc các Đảng bộ khối cơ quan, trường học và Đảng bộ xã, thị trấn để tuyên truyền...; thường xuyên biên tập các gương điển hình trong học tập và làm theo Bác, tuyên truyền trên sóng Đài, trang thông tin điện tử huyện (nay là Cổng thông tin điện tử) và Bản tin nội bộ Huyện ủy, Bản tin Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy... nhằm tuyên truyền, hướng mọi người làm theo và điều quan trọng là giúp mọi người hiểu được học Bác không phải là làm những điều cao siêu mà bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất, cụ thể nhất, thiết thực nhất gắn với sinh hoạt hằng ngày của mỗi cá nhân và tổ chức Đảng; từ đó chuyển hóa từ nhận thức sang hành động. Qua gần 10 năm triển khai thực hiện việc học tập và làm theo Bác, trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều gương điển hình, mô hình, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới, trong phát triển kinh tế và giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

1

Chi bộ, cơ quan BChi bộ, cơ quan Ban Tuyên giáo Huyện ủy tặng trên 100 đầu sách cho thôn Lộc Thọ- Tam Thái

Năm 2009, xã Tam Phước vinh dự được Ban Bí thư Trung ương Đảng chọn là 01 trong 11 xã của cả nước xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới; năm 2011, Trung ương tiếp tục chọn Phú Ninh là 01 trong 6 huyện của cả nước xây dựng điểm mô hình cấp huyện. Niềm vui vừa đến, thì sự lo lắng cũng xuất hiện, làm thế nào để tạo sự đồng thuận trong xã hội, làm thế nào để nhân dân nhận thức rằng đây là cuộc cách mạng ở nông thôn, chính mình là chủ thể và là người trực tiếp hưởng lợi trong quá trình ấy...? Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã mạnh dạn đổi mới công tác tuyên truyền, thay vì chỉ đơn thuần tuyên truyền theo hình thức truyền thống, đã đa dạng hóa các kênh, biên soạn tài liệu Hỏi- đáp để tuyên truyền trong nhân dân; phối hợp với ngành Văn hóa huyện xây dựng các kịch bản sân khấu hóa "Chuyện nhà nông", "Khởi sắc một vùng quê","Chuyện nhà ông Tám" để tuyên truyền về nông thôn mới... Nội dung tài liệu Hỏi- đáp và các kịch bản trên được đội thông tin lưu động của huyện sử dụng tuyên truyền, biểu diễn đến 85/85 thôn. Hiệu ứng tuyên tuyền khá tốt, chỉ trong một thời gian ngắn, phần lớn cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức được ý nghĩa, trách nhiệm trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới.

2

Các công trình đã được in ấn, xuất bản

Cùng với đó, đã tham mưu Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề có tính chiến lược lâu dài trên các lĩnh vực nông thôn mới, y tế, giáo dục, văn hóa-thể dục, thể thao... Công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn được chú trọng. Hơn 10 năm qua, duy trì thường xuyên việc biên soạn, in ấn, phát hành Bản tin nội bộ hàng tháng cấp phát đến từng chi bộ để phục vụ sinh hoạt. Hoàn thành biên soạn kỷ yếu huyện Phú Ninh giai đoạn 2005-2015, lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930-1954, giai đoạn 1954-1975, hiện đang triển khai biên soạn giai đoạn 1975-2015. Biên soạn phát hành 4 tập san "Phú Ninh- đất và người"; 01 tập tư liệu lịch sử "Cuộc đấu tranh ở Miếu Trắng-Chiên Đàn, ngã ba An Lâu và Chứng tích Khánh Thọ"; tổ chức Hội thảo về Ao lầy- Kỳ Thịnh giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tổ chức thành công hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc thi tìm hiểu "Đảng bộ tỉnh Quảng Nam- 78 năm xây dựng và trưởng thành"; cuộc thi tìm hiểu "Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, Đảng bộ huyện Phú Ninh- 80 năm xây dựng và trưởng thành"; cuộc thi thuyết trình, thi phóng sự ảnh nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng; cuộc thi tìm hiểu mối quan hệ đặc biệt hai nước Việt Nam- Lào và nhiều hoạt động thiết thực khác. Chỉ đạo các địa phương hoàn thành lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1930-1975; hiện đang tiếp tục triển khai giai đoạn 1975-2015...

Ghi nhận những đóng góp của Ban Tuyên giáo Huyện trong hơn 10 năm qua, Huyện ủy, UBND tỉnh, UBND huyện đã công nhận và tặng những phần thưởng cao quý: Bằng khen UBND tỉnh, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc trong các năm năm 2007, 2009, 2011, 2012, 2016; ngoài ra, còn có giấy khen định kỳ và khen chuyên đề của huyện và của tỉnh. Tất cả đã tạo nên động lực để ngành Tuyên giáo huyện Phú Ninh tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình; tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tốt trên mặt trận chính trị, tư tưởng; góp phần cùng Đảng bộ tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới Phú Ninh.

Nguyễn Thị Thùy- Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh