bannergis

Huyện ủy Phú Ninh tổ chức Hội nghị lần thứ 18

Sáng ngày 30/6, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức Hội nghị lần thứ 18 nhằm quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 14-4-2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021; báo cáo tình hình thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nguyễn Ngọc Truyền-UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã về dự; đ/c Nguyễn Cảnh-BT Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Triển khai Nghị quyết số 10 ngày 14/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Cảnh- Bí thư Huyện ủy nêu rõ: Đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách của các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và của nhân dân. Theo đó, Nghị quyết đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp như: Nâng cao vai trò trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và cán bộ đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng lãng phí; Tăng cường công tác quản lý giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ để phòng chống tham nhũng lãng phí; Xây dựng các cơ quan trong hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phục vụ nhân dân; Công khai minh bạch và siết chặt công tác quản lý tài chính công; Phát huy tốt hơn nữa vai trò giám sát của HĐND, UBMTTQVN, các đoàn thể chính trị xã hội các cấp; tạo điều kiện để nhân dân giám sát cán bộ công chức viên chức, cơ quan báo chí tuyên truyền, phát hiện và đấu tranh với các hành vi tham nhũng lãng phí...

huyenuyhoinghi

Quang cảnh hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017, đến nay huyện nhà có 08/10 xã đã xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. UBND huyện cũng phê duyệt phương án đối với thôn Thạnh Hòa 1 (Tam Đàn), thẩm định phương án ở 08 thôn chỉ đạo điểm; Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 606 tỷ đồng, gần 61% kế hoạch. Hoàn thành và đưa vào sử dụng 11 công trình chuyển tiếp; Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7; hoàn thành việc sửa chữa, xây mới 314/397 nhà ở theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính Phủ. Công tác trực sẵn sàng chiến đấu, trực bảo vệ ở các địa phương, đơn vị được đảm bảo... Ở công tác xây dựng Đảng, huyện đã triển khai một số mô hình học tập và làm theo Bác bước đầu đạt được những kết quả; Cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở tiến hành 54 cuộc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Cũng thời gian này, toàn huyện kết nạp mới 68 Đảng viên, tỷ lệ 41,7%...

Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Huyện ủy Phú Ninh chỉ đạo: Trước ngày 15/7/2017, hoàn thành phê duyệt phương án xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, khối phố văn minh đô thị ở các thôn và khối phố chỉ đạo điểm để triển khai thực hiện; phấn đấu đến cuối năm, các thôn, khối phố chỉ đạo điểm đạt ít nhất từ 50% tiêu chí trở lên; Xử lý dứt điểm các HTX hoạt động không hiệu quả và chỉ đạo phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các HTX đã thành lập; Tổ chức khởi công các công trình mới trong kế hoạch; Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở giữa nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Tăng cường thực hiện công tác dân vận, gắn với phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong tham gia duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.../.

Nhất Linh-Văn Công

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh