bannergis

Hội nghị Huyện ủy lần thứ 17

Ngày 23/5, Huyện ủy Phú Ninh đã tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 17. Đồng chí Nguyễn Ngọc Truyền - UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Quang Khánh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 25-4-2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Đồng thời thảo luận và thông qua các Nghị quyết của Huyện ủy về: phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, khuyến học, khuyến tài giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025; phát triển sự nghiệp văn hóa- thể thao, y tế giai đoạn 2017-2020; công tác tập hợp, vận động nhân dân.

traothuong

Ảnh: Đ/c Huỳnh Kim Kính - PBTTT Huyện ủy đã trao giấy khen cho 03 tổ chức hoàn thành tốt công tác kiểm tra, giám sát.

Nằm trong chương trình, Hội nghị đã Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/TU, ngày 15-10-2007 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW, ngày 30-7-2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa X "về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng" và Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/TU, ngày 15-10-2007 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh