bannergis

Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Lộc

Sáng ngày 10-5, đồng chí Huỳnh Kim Kính- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Lộc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong 4 tháng đầu năm. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Công an huyện, Tổ công tác Huyện ủy được phân công đứng điểm theo dõi Đảng bộ xã Tam Lộc.

Trong 4 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt được những kết quả quan trọng. Về xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về duy trì và nâng cao các tiêu chí xây xây dựng nông thôn mới; hoàn chỉnh kế hoạch nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới trình huyện phê duyệt và triển khai xây dựng phương án xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu điểm tại thôn Quý Lộc. Trên lĩnh vực kinh tế, toàn xã đã xây dựng cánh đồng thu nhập cao với diện tích trên 230ha, năng suất lúa vụ Đông xuân đạt 60,5 tạ/ha, cây dưa hấu đạt năng suất cao 28 tấn/ha, công tác phòng chống dịch cho gia súc, gia cầm được chú trọng thực hiện. Đến nay đã hoàn thành quyết toán 27/27 công trình năm 2015 trở về trước và tập trung quyết toán các công trình XDCB chuyển tiếp năm 2016. Các hoạt động văn hóa-xã hội được tập trung chỉ đạo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng chính quyền, mặt trận, đoàn thể và xây dựng Đảng đạt được một số kết quả nhất định.

chukinh

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Kim Kính, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Lộc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian qua; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của địa phương cần tập trung lãnh đạo tháo gỡ trong thời gian đến. Theo đó, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm sau: Rà soát, hoàn thành việc cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành từ đầu năm đến nay trong 6 tháng đầu năm; đồng thời tập trung lãnh đạo sớm đưa các chủ trương đó đi vào cuộc sồng; đẩy mạnh triển khai xây dựng kế hoạch nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới; triển khai thực hiện có hiệu quả phương án xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu điểm tại thôn Quý Lộc và chỉ đạo thực hiện đại trà ở các thôn còn lại; rà soát các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hôi, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã đề ra trong nghị quyết đầu năm để có giải pháp thực hiện cụ thể, phấn đấu đến 6 tháng đầu năm cơ bản đạt trên 60% các chỉ tiêu nghị quyết đề ra; tập trung chỉ đạo cả hệ thống chính trị triển khai có hiệu quả phương án quản lý, cho thuê đất rừng và hoàn thành việc này trong quý II-2017; rà soát, tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng, đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; điều chỉnh quy chế làm việc của ban Chấp hành Đảng bộ gắn với phân công, phân nhiệm rõ ràng, hợp lý và triển khai thực hiện nghiêm quy chế đã ban hành; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời có hướng chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở, tránh để phát sinh phức tạp tình hình, ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương...

Ngọc Lâm- Hoài Thanh, Văn phòng Huyện ủy

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh