Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân tại Tam Đại

Ngày 21/8, UBMTTQVN Phú Ninh phối hợp Công an huyện tổ chức diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" tại xã Tam Đại.

Tại diễn đàn, nhân dân đã đóng góp 13 ý kiến, trong đó có nhiều ý kiến khen ngợi lực lượng Công an xã, huyện đã chủ động làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng trên địa bàn dân cư; chủ động phối hợp với Mặt trận tơ quốc, các ban ngành, đoàn thể tăng cường phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" tại cơ sở; Thái độ, phong cách ứng xử của Công an xã, Đồn Công an Phú Ninh, Công an huyện đối với nhân dân có nhiều chuyển biến, có bước tiến trong xử lý, điều tra phá án, thu hồi tài sản trả lại cho nhân dân bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

toancanhddtd

Toàn cảnh diễn đàn

Tuy nhiên với tinh thần thẳng thắn và xây dựng, nhân dân xã Tam Đại cũng tham gia ý kiến đóng góp xây dựng lực lượng Công an về một số vấn đề: Việc tiếp nhận và xử lý tin báo của nhân dân địa phương với Đồn Công an Phú Ninh còn chậm. Tình trạng thanh niên tụ tập hút ma túy ở các thôn trên địa bàn Tam Đại vẫn còn gây mất trật tự công cộng. Tình trạng thiếu niên chưa đủ tuổi vẫn tham gia giao thông, lạng lách, gây không ít bất bình trong nhân dân; nạn mất trộm chó liên tục xảy ra... Bên cạnh đó, nhân dân thôn Long Sơn, Đại An cũng đề nghị Công an xử lý dứt điểm tình trạng người dân nơi khác đến địa bàn đánh bạc, gây ảnh hưởng an ninh nông thôn và thi đua của khu dân cư khi bình xét khu dân cư văn hóa tiên tiến; nhân dân thôn Đại Hanh kiến nghị Công an chú ý hơn các đối tượng lạ mặt cư trú trên địa bàn. Cần phối hợp với các trường học tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống ma túy trong học đường v.v...

nhandangopy

Nhân dân thẳng thắn tham gia góp ý

Qua diễn đàn, nhằm giúp lực lượng Công an xã Tam Đại và huyện Phú Ninh nâng cao hơn nữa tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; giải đáp những thắc mắc và tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương về quyền lợi, nghĩa vụ của người dân trong lĩnh vực an ninh trật tự. Đồng thời để các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân thấy công tác đảm bảo an ninh trật tự là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó Công an là nòng cốt.

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người