Huyện ủy Phú Ninh tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

Sáng ngày 12-4, Huyện uỷ Phú Ninh tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013. Có 220 đồng chí là Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; báo cáo viên Huyện uỷ; Bộ phận giúp việc chỉ thị 03 Huyện uỷ; Bí thư, phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ; Bí thư các chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ quan huyện và Đảng bộ các xã, thị trấn đến dự nghe.

btnguyencanh

Đ/c Nguyễn Cảnh - Tỉnh ủy viên-Bí thư huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị các đồng chí được nghe đồng chí Đỗ Văn Bình- Trưởng Bộ phận chuyên trách Chỉ thị 03 Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Nam báo cáo chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp" gắn với chuyên đề xuyên suốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của toàn khoá:"Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị". Đồng thời, nghe đồng chí Trương Thành- UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ triển khai kế hoạch triển khai việc học tập chuyên đề năm 2013 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Phú Ninh và hướng dẫn một số nội dung học tập, sinh hoạt chuyên để ở cơ sở.

thaoluan

Đ/c Đỗ Văn Bình- Trưởng bộ phận chuyên trách 03 BTGTUQN giới thiệu nội dung chuyên đề

Theo đó, sau hội nghị này các cấp uỷ đảng không tổ chức các lớp học tập riêng mà chỉ đạo các chi bộ đưa nội dung này vào sinh hoạt, học tập trong chi bộ, cơ quan, đơn vị định kỳ hàng tháng. Trong các buổi sinh hoạt, cơ quan, đơn vị đồng chí bí thư cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung học tập và thảo luận từ các tài liệu, liên hệ xây dựng các chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên từng chi bộ. Từng nội dung cụ thể học tập và bàn biện pháp thực hiện làm theo do các chi bộ, cơ quan, đơn vị xác định trong từng tháng cho phù hợp với tình hình thực tế của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Cụ thể như sau: Trong tháng 4 & 5/2013: Học tập, thảo luận đề ra phương hướng phấn đấu làm theo về phong cách quần chúng trong tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Quy định về những điều Đảng viên không được làm; Trong tháng 6 & 7/2013: Học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo về phong cách dân chủ trong tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Trong tháng 8 & 9/2013: Học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Trong tháng 10, 11 & 12/2013: Đảng viên tự kiểm điểm trước tập thể chi bộ về những nội dung đăng ký phấn đấu làm theo. Ngoài ra, trong từng tháng, quý, cấp uỷ, cơ quan, đơn vị chọn những vấn đề còn hạn chế của cá nhân, tập thể để thảo luận, khắc phục.

Ngọc Lâm

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người