Tự nguyện tham gia xây dựng nhà văn hóa thôn: Thành công của Tam Đại - Phú Ninh

Cùng với các thiết chế văn hoá khác, nhà văn hoá thôn hiện nay đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống cộng đồng. Cùng với những nỗ lực đầu tư phát triển kinh tế, thời gian qua, xã Tam Đại – Phú Ninh đã chú trọng xây dựng các nhà văn hoá thôn, và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Đó chính là thành quả đạt được đáng biểu dương nhất của địa phương trong năm 2012, khi mà thôn này được cấp kinh phí và triển khai xây dựng thì các thôn khác, mặc dù không nằm trong kế hoạch xây dựng của năm, nhưng vẫn vận động bà con trong thôn tiến hành làm nhà sinh hoạt cộng đồng.

Toàn xã Tam Đại có 6 nhà sinh hoạt văn hóa và khu thể thao thôn. Nhưng so với tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thì chưa đạt chuẩn theo quy định. Các nhà sinh hoạt thôn đã xuống cấp, cũ kỹ. Nhiều công trình trơ trọi mỗi nhà văn hoá không có sân hoặc sân diện tích nhỏ, xi măng hoặc sân đất, không có tường bao xung quanh. Hơn nữa, các nhà văn hoá hoá thôn quá nhỏ, diện tích từ 40 đến 60m2 chưa đạt tiêu chuẩn tối thiểu, thiếu các trang thiết bị phục vụ hội họp, tổ chức các hoạt động văn hoá. Ngoài việc chưa đảm bảo đạt chuẩn, thì trong 6 khu thể thao thôn của địa phương, cũng chỉ có 1 khu thể thao có diện tích theo quy định.

Năm 2012, ngân sách cấp trên phân bổ cho địa phương xây mới 1 nhà văn hóa (thôn Trung Đàn), 2 khu thể thao thôn (Trung Đàn và Phước Thượng) và nâng cấp 1 nhà văn hóa thôn khác. Trong điều kiện nguồn ngân sách hạn hẹp, Tam Đại xác định kinh phí đầu tư xây dựng nhà văn hoá và sân thể thao thôn trước hết phải thực theo phương châm xã hội hoá. Theo đó, địa phương đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sự đóng góp tự nguyện của nhân dân, con em xa quê ủng hộ, sự tài trợ của các tổ chức cá nhân để xây dựng kết hợp hỗ trợ một phần nguồn ngân sách địa phương. Sau khi được Chi bộ, BND thôn triển khai kế hoạch, bà con các thôn đã hưởng ứng nhiệt tình. Kinh phí cấp trên chỉ cấp chưa đến 30% tổng kinh phí cần cho một công trình (khoảng 120 triệu đồng), nhưng bà con nhân dân các thôn vẫn hào hứng tham gia. Trong khi đó chính quyền xã Tam Đại tận dụng thêm nguồn thanh lý phân bổ thêm cho mỗi công trình 120 triệu đồng, bà con các thôn đã đóng góp tích cực đảm bảo nguồn kinh phí cần còn lại trên 220 triệu đồng. Theo đó, số tiền cho mỗi công trình khoảng 450 triệu đồng.

Nhà văn hóa thôn là nơi để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương tới nhân dân, điểm tổ chức các buổi hội họp, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, bảo tồn, lưu giữ những giá trị văn hoá truyền thống, đặc thù của địa phương. Nơi đây cũng đồng thời là trung tâm gắn kết các thành viên trong cộng đồng dân cư, tăng tình đoàn kết xóm làng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xuất phát từ mục đích tốt đẹp đó, nhân dân các thôn đã ủng hộ mỗi hộ tiền và công, có giá trị tương đương 400-500 ngàn đồng. Số tiền này được các thôn chia thành 2 đợt thu. Ngoài ra, các thôn cũng đã huy động được nguồn lao động và thợ tại chỗ để triển khai xây dựng các công trình. Nhân dân là người giám sát, thực hiện.

Đó là thành quả lớn nhất mà địa phương đã gặt hái được trong thời gian qua. Ông Lê Văn Ninh-CT UBND xã Tam Đại chia sẻ: Thành công nhất trong thời gian qua của địa phương là nhân dân đã hiểu đúng về chủ trương xây dựng nông thôn mới. Chỉ có khi lòng người mới, cùng với sự nhận thức mới thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng. Và ở đây, ý Đảng đã thực sự hợp với lòng dân nên các thôn không nằm trong kế hoạch vẫn chủ động triển khai huy động và xây dựng nhà văn hóa thôn.

Đến hết năm 2012, Tam Đại đã xây mới 03 nhà sinh hoạt văn hóa, nâng cấp sửa chữa 01 nhà và đầu tư xây dựng được 04 khu thể thao thôn, vượt kế hoạch cấp trên giao. Đó là do có thêm 2 thôn là Đông Tây và Đại An tự nguyện vận động nhân dân xây dựng mới. Gặp ông Nguyễn Đại Bổ-Trưởng Ban Nhân dân thôn Đông Tây, ông vui mừng hớn hở. Mừng vì bà con trong thôn đã hiểu đúng và sát chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Và một phần mừng vì nhà thôn nay đã xây dựng được hơn 50% khối lượng. Để có được kết quả đó, tất cả đều nhờ tinh thần tự nguyện của nhân dân trong thôn. Ông nói: Nhân dân trong thôn rất hào hứng, phấn khởi và tham gia rất nhiệt tình. Họ đã vì cái chung, nên những người có trách nhiệm như chúng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn, mà cùng xắn tay áo cùng với họ xây dựng công trình. Một thời gian ngắn trong năm 2013, nhà văn hóa thôn Đông Tây chúng tôi sẽ hoàn thành và vượt kế hoạch...

Dễ vạn lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong. Câu nói của Bác vẫn còn nguyên giá trị vốn có của nó. Và Tam Đại đã khắc phục được cái khó để cùng với các địa phương khác trên địa bàn huyện xây dựng quê hương nông thôn mới../.

Nhất Linh

Đài Truyền thanh Phú Ninh

Tin mới

Các tin khác