2017, Phú Ninh đột phá trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

Năm 2017, Huyện ủy Phú Ninh xác định tập trung vào những nội dung đột phá, giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn, gắn liền mục đích tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM...

Ông Nguyễn Cảnh-Bí thư Huyện ủy Phú Ninh cho hay: Ban thường vụ Huyện ủy đã xác định rõ những nội dung đột phá cần thực hiện. Đó là gắn việc đăng ký, xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở... với lãnh đạo, tổ chức thực hiện, cũng như phối hợp giúp đỡ duy trì, nâng cao chất lượng NTM. Ông Nguyễn Cảnh-Bí thư Huyện ủy Phú Ninh nhấn mạnh: Mục đích của việc làm này nhằm huy động công sức, trí tuệ của các chi bộ, cơ quan, đơn vị, cán bộ đảng viên (CBĐV) trong toàn huyện góp phần giúp các thôn xây dựng KDC NTM kiểu mẫu, khối phố văn minh đô thị, giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện. Qua đó, phát hiện, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình tập thể, cá nhân có cách làm hay, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM.

Mục tiêu của năm 2017 mà Huyện ủy đã giao cho đảng ủy cã xã thị trấn, đó là phải lãnh đạo, xây dựng 100% thôn khối phố có nhà sinh hoạt văn hóa-khu thể thao xanh-sạch-đẹp, thường xuyên duy trì hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT; 100% thôn khối phố có mô hình tự quản về ANTT, tự quản về vệ sinh môi trường, vận động ra mắt và xây dựng tộc họ văn hóa. Bên cạnh đó, KDC chỉ đạo điểm xây dựng KDC NTM kiểu mẫu phải đạt từ 50% tiêu chí trở lên theo Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam.

Cùng với đó, Huyện ủy Phú Ninh cũng gắn việc đăng ký, xây dựng Kế hoạch làm theo Bác của các cơ quan đơn vị vào lãnh đạo, thực hiện cải cách và đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính. Bởi năm 2017, Phú Ninh đã đặt ra chỉ tiêu, 100% TCCS đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên từ huyện đến xã thị trấn xây dựng và thực hiện nghiêm túc mô hình 4 đúng, 4 phải, 3 sát (đúng giờ-đúng kế hoạch-đúng chức trách nhiệm vụ-đúng chủ trương; Minh bạch-tận tình-chính xác-đúng hẹn; sát dân-sát việc-sát cơ sở) để hướng đến 03 nhất: gương mẫu nhất-hiệu quả nhất-sâu cơ sở nhất. Thông qua mô hình này, để cán bộ đảng viên sát với cơ sở, với nhân dân hơn, có những hành động, việc làm cụ thể nhằm giúp nhân dân, giúp cơ sở, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên ngày càng tốt hơn trong mắt người dân.

Ông Nguyễn Cảnh-Bí thư Huyện ủy Phú Ninh cũng cho biết thêm: Huyện ủy cũng chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc Quy định số 55 ngày 19/12/2016 của BCT về một số việc cần làm ngày để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đó là nghiêm cấm việc lợi dung tổ chức giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng trước trong và sau mỗi kỳ đại hội, hội nghị, kỳ họp hoặc các dịp mít ting...để ăn uống tiệc tùng, tặng, nhận quà, với động cơ vụ lợi. Việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ tết, sinh nhật phải thực hiện đơn giản, tiết kiệm, bảo đảm nếp sống văn hóa mới theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước, phù hợp với thuần phong mỹ tực, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc... Bên cạnh đó, đảng viên cần phải đăng ký tự gương mẫu nêu gương trong vận động xây dựng tộc họ, gia đình văn hóa, khuyến học khuyến tài; và các chi đảng bộ giao chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên thực hiện để đánh giá bình xét cuối năm...

Không những tập trung ở những mô hình, cách làm mang tính đột phá, năm 2017, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy Phú Ninh cũng chủ trương gắn với việc tập trung giải quyết hiệu quả một số vấn đề nổi cộm, bức xúc trên địa bàn huyện. Đó là giải quyết hiệu quả các tồn tại, hạn chế, các vụ việc nổi cộm trên lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng, đơn thư vượt cấp kéo dài. Đồng thời, Huyện ủy cũng chỉ đạo hoàn thành việc giao đất cho các tổ chức, cá nhân theo phương án phê duyệt đối với diện tích đất do bộ đội Biên phòng tỉnh bàn giao ở Tam Lộc và cấp giấy chứng nhận đất lâm nghiệp, đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa cho nhân dân; cũng như hoàn thành việc bồi thường, GPMB đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn theo đúng kế hoạch, nhất là phối hợp giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại trong quá trình thi công, vận hành tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi liên quan đến dân sinh.

Nhất Linh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người