Tết trồng cây gắn với mô hình cơ quan, công sở, tuyến đường xanh-sạch-đẹp-an toàn

Mùa xuân là Tết trồng cây

Làm cho đất nước càng ngày càng xuân

Mùa xuân năm ấy-1959, Bác Hồ chính thức phát động "Tết trồng cây" trong toàn dân cùng với lời dạy "việc này ít tốn kém mà lợi ích nhiều" và "trong mười năm, nước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp, khí hậu sẽ hiền hòa hơn, cây gỗ sẽ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân ta"; kể từ đó, "Tết trồng cây" đã trở thành một phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

Thực hiện lời dạy của Bác, đồng thời để tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với xây dựng cơ quan công sở xanh-sạch-đẹp mà một số cơ quan, địa phương trên địa bàn huyện đã thực hiện trong những năm qua, như cơ quan Kho bạc Nhà nước huyện Phú Ninh, cơ quan quân sự huyện; mô hình tuyến đường xanh-sạch-đẹp-an toàn ở các thôn, khối phố thuộc xã Tam An, Tam Đàn, Tam Thái, thị trấn Phú Thịnh... Các mô hình này, đã và đang phát huy hiệu quả; tạo cảnh quan văn hóa, văn minh nơi công sở và xanh-sạch-đẹp-an toàn trên các tuyến đường thôn, xã, góp phần thực hiện đạt và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ngày 31/12/2015, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh đã ban hành Công văn số 100 để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã, thị trấn và thôn, khối phố đăng ký thực hiện mô hình "Cơ quan, công sở, trường học văn hóa, xanh-sạch-đẹp", "Nhà sinh hoạt văn hóa-khu thể thao thôn, khối phố xanh-sạch-đẹp" và "Tuyến đường xanh-sạch-đẹp-an toàn" trong năm 2016 với các yêu cầu về nội dung và việc làm cụ thể.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, từ huyện đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị, thôn, khối phố tích cực triển khai thực hiện các mô hình; bước đầu đạt kết quả đáng được ghi nhận và biểu dương. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị thuộc huyện đã đăng ký xây dựng mô hình cơ quan xanh-sạch-đẹp và tổ chức ra quân trồng được hàng ngàn cây xanh bóng mát, cây ăn quả, cây cảnh, được bố trí hài hòa đảm bảo theo quy hoạch của từng cơ quan, đơn vị, tiêu biểu như: cơ quan Huyện ủy đã trồng 77 cây mít, 19 cây vú sữa, 4 cây sakê và 3 cây xoài với tổng giá trị gần 6 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, công chức các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy. Các cơ quan thuộc UBND huyện, UBMT và các đoàn thể huyện đã tổ chức trồng hàng trăm cây ăn quả, cây cảnh trong khuôn viên cơ quan làm việc và nhà Văn hóa huyện, với trị giá hàng chục triệu đồng. Đối với các cơ quan đơn vị đã trồng cây như: Kho Bạc nhà nước Phú Ninh, Cơ quan quân sự huyện... thì nay tiếp tục hoàn thiện và chăm sóc, cắt tỉa, tạo cảnh quang xanh- sạch- đẹp.

trongcay

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy trồng cây đầu năm

11/11 xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức ra quân trồng cây ở cơ quan làm việc, Nhà văn hóa, Nghĩa trang liệt sĩ và các di tích lịch sử Miếu Trắng Chiên Đàn, Chứng tích Khánh Thọ...; 85/85 thôn, khối phố triển khai thực hiện mô hình "nhà sinh hoạt văn hóa, khu thể thao xanh-sạch-đẹp"; đã trồng hàng ngàn cây xanh, cây ăn quả, cây cảnh, cây nguyên liệu giấy và phân công nhiệm vụ chăm sóc, cụ thể như: Ở Tam Đàn, cán bộ, công chức xã và 7/9 thôn trồng gần 140 cây các loại, gồm: bàng Hồng Công, dừa nước, xoài, mít, sanh, lộc vừng ...tại khuôn viên UBND, Nhà văn hóa xã, di tích Miếu Trắng Chiên Đàn, các trường Mẫu giáo, Tiểu học và THCS, trạm y tế và nhà sinh hoạt văn hóa-khu thể thao thôn xã. Ở Tam Thành, cán bộ, công chức xã và 6/10 thôn được 35 cây ăn quả: mít, vú sữa, nhãn và 58 cây các loại như sưa, sao đen, dương liễu, lộc vừng và 1.500 cây keo lai ở khuôn viên UBND, Nhà văn hóa xã và nhà sinh hoạt văn hóa-khu thể thao thôn. Ở Tam An, cán bộ, công chức xã và thôn trồng gần 400 cây xanh, gồm dương liễu, cây sao đen, sưa, phượng, bằng lăng ở Nhà văn hóa xã. Ở Tam Thái, cán bộ, công chức xã và 7/7 thôn trồng được 40 cây bóng mát, cây cảnh là sưa, lộc vừng, osaka, 20 cây ăn quả như mít, xoài, bưởi tại khuôn viên UBND xã và 28 cây các loại ở nhà sinh hoạt văn hóa-khu thể thao thôn. Xã Tam Dân cán bộ, công chức xã có và 5 thôn trồng 24 cây xanh bóng mát, 15 cây ăn quả như: bơ, cam, nhãn tại sân vận động xã, nhà sinh hoạt văn hóa-khu thể thao thôn, trong đó có 02 thôn Ngọc Giáp và Dương Đàn trồng cây chà tàu làm hàng rào xanh ở nhà sinh hoạt văn hóa-khu thể thao thôn. Ở Tam Lộc, cán bộ, công chức xã trồng 02 cây Phượng, 54 cây cau cây tại Nghĩa trang liệt sĩ xã; 03 thôn: Đại Quý, Cẩm Long, Eo Gió trồng hàng trăm cây các loại như sưa, cau, sao đen và đào tiên ở nhà sinh hoạt văn hóa-khu thể thao thôn. Ở Tam Đại, cán bộ, công chức xã trồng 50 cây lim trong khuôn viên UBND và sân vận động xã; có 4/6 thôn trồng 15 cây sưa ở nhà sinh hoạt văn hóa-khu thể thao thôn. Ở Tam Vinh, cán bộ, công chức trồng 25 cây xoài ở khuôn viên Nhà văn hóa và UBND xã. Ở Tam Phước, trồng 24 cây ăn quả các loại như ổi, bưởi, xoài ở khuôn viên UBND xã. Ở thị trấn Phú Thịnh, cán bộ, công chức trồng 15 cây xanh như sa kê, xà cừ, bàng và 33 cây ăn quả các loại như mít, dừa xiêm, mận và vú sữa; 06 khối phố và các trường trên địa bàn thị trấn trồng được 25 cây xanh và cây ăn quả các loại.

Toàn huyện, có 30/33 trường Mẫu giáo, Tiểu học và THCS tổ chức ra quân trồng 692 cây xanh, cây cảnh và cây ăn quả các loại, với tổng trị giá trên 39 triệu đồng, tiêu biểu là các trường Mẫu giáo Tuổi Thơ trồng được 14 cây, trị giá 500.000 đồng, Tiểu học Nguyễn Huệ trồng được 38 cây trị giá 3,7 triệu đồng, THCS Nguyễn Văn Trỗi trồng được 44 cây xanh các loại và trường THCS Phan Tây Hồ trồng được 500 cây các loại...

Trong đợt ra quân trồng cây đầu năm, toàn huyện đã trồng được hơn 3.000 cây các loại, với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng; tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, ngành ngành trồng cây, người người trồng cây, trong khuôn viên cơ quan, công sở làm việc, nhà văn hóa xã, thị trấn, nhà sinh hoạt văn hóa-khu thể thao thôn, khối phố và nhiều tuyến đường đã được trồng cây xanh các loại, tạo nên cảnh quan đầy sức sống mới. Những cố gắng, nỗ lực trong việc thực hiện lời dạy của Bác về tết trồng cây gắn với thực hiện mô hình "cơ quan, công sở trường học văn hóa, xanh-sạch-đẹp", "Nhà sinh hoạt văn hóa-khu thể thao thôn, khối phố xanh-sạch-đẹp" và "Tuyến đường xanh-sạch-đẹp-an toàn" của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả hết sức đáng mừng. Tuy nhiên, đây chỉ là kết quả bước đầu; để cây xanh, cây ăn quả phát triển tốt, góp phần tạo cảnh quan văn hóa, tạo môi trường làm việc hài hòa, xanh, sạch, đẹp; trong thời gian đến, các cơ quan, đơn vị, trường học từ huyện đến xã, thị trấn, các thôn, khối phố trên địa bàn huyện cần tập trung chăm sóc, có kế hoạch bổ sung, hoàn chỉnh việc trồng cây theo quy hoạch của từng cơ quan, đơn vị; phân công trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân trong việc chăm bón, cắt tỉa, tưới tiêu, nhất là vào mùa nắng sắp đến. Ngoài ra, các thôn, khối phố cần có kế hoạch tổ chức trồng và chăm sóc cây xanh tại các tuyến đường liên thôn, liên xóm, ra quân phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh nhằm tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp ở từng đường làng, ngõ xóm, góp phần nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới một cách bền vững, lâu dài.

Với cách làm trên, phong trào Tết trồng cây gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trên địa bàn huyện sẽ thực sự có ý nghĩa, nhất là trong bối cảnh nước ta và nhân dân toàn thế giới phải nỗ lực đối phó với những hiểm họa của biến đổi khí hậu toàn cầu. Đó cũng chính là những hành động, việc làm thiết thực để thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Nguyễn Văn Trường- Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người