Nghị lực của chàng trai trẻ khiếm thị

NGHILUC

Những ai tham dự Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 do Huyện ủy Phú Ninh vừa tổ chức vào ngày 17/5/2019 vừa qua đều không khỏi xúc động khi

Gương phụ nữ tiêu biểu làm theo Bác

image005 copy copy

Trong những năm qua, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn toàn huyện đã có nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp không nhỏ trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế ở địa

Kết quả bước đầu thực hiện mô hình "4 đúng, 4 phải, 3 sát, 3 nhất" tại huyện Phú Ninh

image001 copy copy copy copy copy

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05) gắn với Nghị quyết 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về

Học và làm theo Bác của những người vác tù và hàng tổng

An Lau 3

Với tâm niệm: đóng góp chút công sức vì xã hội cũng chính là vì bản thân và gia đình, họ - những bí thư chi bộ, những trưởng thôn đầy nhiệt huyết đã, đang là những điển hình tiêu biểu cùng với bà con góp sức xây dựng quê hương trên con đường xây

Học Bác qua tác phẩm Đời sống mới với vấn đề xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu hiện nay

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945 thắng lợi, Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào "Xây dựng đời sống mới". Ngày 3/4/1946, Ủy ban vận động đời sống mới Trung ương được thành lập. Một năm sau (20/3/1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết

Phóng sự: Nghĩa tình đọng lại

Chi bộ Hội Quần chúng: Đổi mới phương pháp sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

cbqc

Ngày 23 tháng 5 năm 2018, Chi bộ Hội quần chúng huyện Phú Ninh tổ chức sinh hoạt chuyên đề về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh". Đến tham dự và chỉ đạo sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Nguyễn Văn Dõng- UV Ban Thường vụ

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người