Tam Lãnh: Chị Phan Thị Kim Xinh năng nổ, nhiệt tình

image001 copy copy

Tam Lãnh là một xã miền núi, điều kiện đi lại khó khăn nhất của huyện Phú Ninh, tuy nhiên, phong trào Hội phụ nữ năm nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Có được thành tích trên phải kể đến vai trò của các Chi hội trưởng phụ nữ các thôn

Phú Ninh: Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Hơn bao giờ hết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở nên cấp thiết đối với toàn xã hội, nhất là đối với cán bộ, đảng viên. Học Bác không chỉ về tư tưởng, đạo đức của Người, mà cần phải học cả phong cách làm việc của

Nghị lực của chàng trai trẻ khiếm thị

NGHILUC

Những ai tham dự Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 do Huyện ủy Phú Ninh vừa tổ chức vào ngày 17/5/2019 vừa qua đều không khỏi xúc động khi

Gương phụ nữ tiêu biểu làm theo Bác

image005 copy copy

Trong những năm qua, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn toàn huyện đã có nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp không nhỏ trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế ở địa

Kết quả bước đầu thực hiện mô hình "4 đúng, 4 phải, 3 sát, 3 nhất" tại huyện Phú Ninh

image001 copy copy copy copy copy

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05) gắn với Nghị quyết 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về

Học và làm theo Bác của những người vác tù và hàng tổng

An Lau 3

Với tâm niệm: đóng góp chút công sức vì xã hội cũng chính là vì bản thân và gia đình, họ - những bí thư chi bộ, những trưởng thôn đầy nhiệt huyết đã, đang là những điển hình tiêu biểu cùng với bà con góp sức xây dựng quê hương trên con đường xây

Học Bác qua tác phẩm Đời sống mới với vấn đề xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu hiện nay

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945 thắng lợi, Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào "Xây dựng đời sống mới". Ngày 3/4/1946, Ủy ban vận động đời sống mới Trung ương được thành lập. Một năm sau (20/3/1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người