Chỉ thị tổ chức các hoạt động mừng Đảng - đón Xuân Giáp Ngọ 2014

chithi11.pdf

Thông báo về nghỉ Tết dương lịch năm 2014

thongbao.pdf

Huyện Ủy Phú Ninh tổ chức hội nghị triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo

kmhndchkk

Sáng ngày 14-6, Huyện uỷ Phú Ninh tổ chức hội nghị triển khai quy định lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo và triển khai hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2013. Đồng chí Huỳnh Kim Kính- Phó Bí

Huyện ủy Phú Ninh tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 13 của Tỉnh ủy Quảng Nam

phatbieukm

Sáng ngày 7-6, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người