Đoàn nghiên cứu thực tế của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực III thăm và làm việc tại huyện Phú Ninh

hu1 copy

Chiều ngày 9.7, Đoàn nghiên cứu thực tế Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực III do Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, PBT Đảng ủy, Phó giám đốc cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, khoa đến thăm, học tập và trao đổi kinh nghiệm

Trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thanh

55 Dang

Sáng ngày 27.11, Đảng ủy thị trấn Phú Thịnh tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thanh - Chi bộ khối phố Tam cẩm. Đồng chí Lê Văn Ninh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đến dự và trao huy hiệu.

DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII

image001 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng vừa chính thức được công bố để lấy ý kiến của Nhân dân. Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Ninh trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025

image001 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng vừa chính thức được công bố để lấy ý kiến của Nhân dân. Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Ninh trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã

DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2011 - 2020, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2021 – 2030

image001 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng vừa chính thức được công bố để lấy ý kiến của Nhân dân. Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Ninh trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

image001 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng vừa chính thức được công bố để lấy ý kiến của Nhân dân. Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Ninh trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo văn kiện Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa

Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sau ba ngày (từ 11 đến 13 tháng 10 năm 2020) làm việc nghiêm túc, trách nhiệm với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người