Quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y Tế

1. QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

- QT cap GCN ATTP.doc

- Mau so 01.doc

2. QUY TRÌNH CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

- QT cap doi GCN ATTP.doc

- Don de nghi cap doi.doc

3. QUY TRÌNH CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

- QT cap giay xac nhan kien thuc ATTP to chuc.doc

- Don de nghi.doc

4. QUY TRÌNH CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

- QT cap giay xac nhan kien thuc ATTP ca nhan.doc

- Don de nghi_copy.docPhuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người