Quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp PTNT

1. QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI

- QT cap giay chung nhan kinh te trang trai.doc

- Don de nghi cap giay chung nhan trang trai.doc

2. QUY TRÌNH CẤP ĐỔI CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI

- QT cap doi giay chung nhan KTTT.doc

- Don de nghi cap doi giay chung nhan trang trai.doc

3. QUY TRÌNH CẤP LẠI CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI

- QT cap lai GCN kinh te trang trai.doc

- Don de nghi cap lai GCN kinh te trang trai.doc

4. QUY TRÌNH CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

- Quy trinh cap giay chung nhan TT.doc

5. QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

- QT cap giay chung nhan co so du dieu dieu kien ATTP.doc

6. QUY TRÌNH CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

- QT cap lai giay chung nhan ATTP.doc

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người