Quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch

1. QUY TRÌNH CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

- Quy trình

- Biểu mẫu

2. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KHAI SINH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

- Quy trình

- Biểu mẫu

3. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

- QT dang ky ket hon co yeu to nuoc ngoai.doc

- To khai dang ky ket hon co yeu to nuoc ngoai.doc

4. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KHAI TỬ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

- QT dang ky khai tu co yeu to nuoc ngoai.doc

- Tờ khai đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài.doc

5. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

- QT dang ky nhan cha me con co yeu to nuoc ngoai.doc

- To khai dang ky nhan cha me con co yeu to nuoc ngoai.doc

6. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KHAI SINH KẾT HỢP NHẬN CHA, MẸ, CON CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

- QT dang ky khai sinh ket hop nhan cha me con co yeu to nuoc ngoai.doc

- To khai dang ky khai sinh ket hop nhan cha me con co yeu to nuoc ngoai.doc

7. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

- QT dang ky giam ho co yeu to nuoc ngoai.doc

- To khai dang ky giam ho co yeu to nuoc ngoai.doc

8. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT GIÁM HỘ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

- QT cham dut giam ho co yeu to nuoc ngoai.doc

- To khai cham dut giam ho co yeu to nuoc ngoai.doc

9. QUY TRÌNH THỦ TỤC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC

- QT thay doi cai chinh ho tich.doc

- TK thay doi cai chinh bo sung ho tich xac dinh lai dan toc.doc

10. QUY TRÌNH THỦ TỤC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC

- QT ghi vao so viec ket hon.doc

- To khai ghi vao so viec ket hon.doc

Tin mới

Các tin khác