Quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo

1. QUY TRÌNH THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, MẦM NON TƯ THỤC

- Qui trình

2. QUY TRÌNH SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, MẦM NON TƯ THỤC

- QT sap nhap chia tach truong.doc

3. QUY TRÌNH ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, MẦM NON TƯ THỤC

- QT dinh chi hoat dong truong.doc

4. QUY TRÌNH GIẢI THỂ TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, MẦM NON TƯ THỤC

- QT giai the truong.doc

5. QUY TRÌNH THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ, THỊ TRẤN

- QT thanh lap trung tam hoc tap cong dong.doc

6. QUY TRÌNH ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ, THỊ TRẤN

- QT dinh chi trung tam hoc tap cong dong.doc

7. QUY TRÌNH GIẢI THỂ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ, THỊ TRẤN

- QT giai the trung tam hoc tap cong dong.doc

8. QUY TRÌNH TIẾP NHẬN GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN TỪ NƠI KHÁC ĐẾN

- QT tiep nhan giao vien nhan vien.doc

9. QUY TRÌNH CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP THCS,BỔ TÚC THCS

- QT cap bang tot nghiep.doc

10. QUY TRÌNH CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THCS, BỔ TÚC THCS KHI BỊ MẤT, HƯ HỎNG

- QT cap ban sao bang tot nghiep.doc

- Don xin cap ban sao.doc

11. QUY TRÌNH CHỈNH SỬA NỘI DUNG TRÊN BẰNG TỐT NGHIỆP THCS, BỔ TÚC THCS

- QT chinh sua noi dung bang tot nghiep.doc

- Don dieu chinh bang TN do dieu chinh ho tich.doc

- Don dieu chinh bang TN do don vi cap bang nhap sai.doc

12. QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG (BẬC THCS)

- QT 71 cap giay phep day them hoc them trong nha truong.doc

- 1 To trinh xin to chuc day them.doc

- 2 Ke hoach to chuc.doc

- 3 Danh sach day them.doc

- 4 Don dang ky hoc them.doc

13. QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG (BẬC THCS)

- QT 72 cap giay phep day them hoc them ngoai nha truong.doc

- 1 Don de nghi to chuc ngoai truong.doc

- 2 Ban cam ket voi UBND xa_phuong.doc

- 3 Danh sach day ngoai truong.doc

- 4 Don xin cap phep day ngoai nha truong cua GV bche.doc

- 5 Don xin cap phep day ngoai nha truong cua GV ngoai bche.doc

- 6 Don dang ky hoc them ngoai truong.doc

- 7. Bien ban kiem tra CSVC.doc

14. QUY TRÌNH CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC, THCS

- QT chuyen truong doi voi hoc sinh.doc

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người