Quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng

1. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT THỎA THUẬN ĐỊA ĐIỂM LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG, CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

- Quy trình

- Biểu mẫu

2. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THỎA THUẬN ĐỊA ĐIỂM LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG, CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

- QT địa điểm xây dựng - dieu chinh.doc

- Phụ lục số 01-02 dia diem_copy.doc

3. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT GIA HẠN THỎA THUẬN ĐỊA ĐIỂM LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG, CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

- QT địa điểm xây dựng - gia han.doc

- Phụ lục số 01.doc

4. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ NINH

- QT quy hoạch xây dựng - nhiem vu.doc

- Phụ lục số 01.doc

5. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG CHI TIẾT 1/500

- QT quy hoạch xây dựng 1-500.doc

- Phụ lục số 01-DA.doc

6. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/2000 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

- QT quy hoạch xây dựng 1-2000.doc

- Biểu mẫu

7. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

- QT dieu chinh quy hoạch.doc

- Biểu mẫu

8. QUY TRÌNH XÁC NHẬN QUY HOẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN PHÚ THỊNH, HUYỆN PHÚ NINH

- QT xac nhan quy hoach.doc

9. QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẬP TRUNG

- QT cap phep quy hoach cong trinh tap trung.doc

- Phụ lục số 01-GP.doc

10. QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCHĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH RIÊNG LẺ

- QT cap phep quy hoach cong trinh rieng le.doc

- Biểu mẫu

11. QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ

-QT cap GPXD nha o rieng le.doc

- Đơn xin GPXD nhà ở riêng lẻ.doc

- kê khai kinh nghiệm.doc

12. QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP SỬA CHỮA, CẢI TẠO NHÀ Ở RIÊNG LẺ

- QT cấp giấy phép sửa chữa cải tạo.doc

- Biểu mẫu

13. QUY TRÌNH ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

- QT điều chỉnh giấy phép xây dựng.doc

- Biểu mẫu

14. QUY TRÌNH GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

- QT gia hạn giấy phép xây dựng.doc

- Don gia han GPXD.doc

15. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT ĐƠN XIN SỬA CHỮA NHÀ Ở

- QT giải quyết đơn xin sửa chữa nhà ở.doc

- Don xin sua chua nha o.doc

- So do vi tri nha o.doc

16. QUY TRÌNH CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG DO UBND HUYỆN QUẢN LÝ

- QT cap GP cong trinh trong pham vi duong bo.doc

- Don de nghi cap phep thi cong cong trinh.doc

17. QUY TRÌNH KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO SỬ DỤNG ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN

- QT kiem tra nghiem thu dua cong trinh vao su dung.doc

- Biểu mẫu

18. QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

- QT kiem tra nghiem thu dua cong trinh vao su dung_copy.doc

- Biểu mẫu

19. QUY TRÌNH CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

- QT cap bo sung GP sx ruou thu cong.doc

- Biểu mẫu

20. QUY TRÌNH CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

- QT cap lai GP sx ruou thu cong.doc

- Biểu mẫu

21. QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP HUYỆN

- QT cap GCN sp nong thon tieu bieu.doc

- Biểu mẫu

22. QUY TRÌNH CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ

- QT cap GP ban le sp thuoc la.doc

- Biểu mẫu

23. QUY TRÌNH CẤP LẠI GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ

- QT cap lai GP ban le sp thuoc la.doc

- Biểu mẫu

24. QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU

- QT cap GP ban le ruou.doc

- Biểu mẫu

25. QUY TRÌNH CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU

- QT cap bo sung GP ban le ruou.doc

- Biểu mẫu

26. QUY TRÌNH CẤP LẠI GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU

- QT cap lai GP ban le ruou.doc

- Biểu mẫu


Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người