bannergis

HĐND huyện Phú Ninh khóa X khai mạc kỳ họp thứ 12

hophdnd

Sáng ngày 15/4/2014, HĐND huyện Phú Ninh khóa X đã khai mạc kỳ họp thứ 12. Đây là kỳ họp chuyên đề nhằm thông qua quy định tỷ lệ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước các cấp cho một số nội dung trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM

Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khoá VIII tiếp xúc cử tri huyện Phú Ninh

tiepxuccutri

Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá VIII, chiều ngày 28/2/2014, tại hội trường UBND xã Tam Dân huyện Phú Ninh, đoàn đại biểu HĐND tỉnh khoá VIII gồm các ông: Nguyễn Cảnh- bí thư huyện uỷ Phú Ninh, ông Nguyễn Phúc Ánh- Chủ tịch Hội CCB

Kỳ họp thứ VIII-HĐND xã Tam An khoá XI

hdndtaman

Trong 2 ngày 26,27/12, HĐND xã Tam An khoá XI đã tổ chức kỳ họp lần thứ VIII. Về dự có đồng chí Nguyễn Cảnh- TUV- bí thư huyện uỷ Phú Ninh, đồng chí Lê Văn Lý- PCT HĐND huyện.

Đây là kỳ họp thường kỳ nhằm thảo luận và thông qua báo cáo tình hình

Kỳ họp thứ 11-HĐND huyện Phú Ninh khoá X

HDND11a

Trong 2 ngày 18 và 19/12/2013 đã diễn ra kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Phú Ninh khoá X. Đây là kỳ họp thường kỳ nhằm thảo luận và thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH-ANQP năm 2013, kế hoạch năm 2014, Báo cáo dự toán thu- chi

KHAI MẠC KỲ HỌP HĐND HUYỆN LẦN THỨ 9-KHOÁ X

hdnd

Sáng ngày 9/7/2013, HĐND huyện Phú Ninh khai mạc kỳ họp thứ 9-HĐND huyện khoá X.

Kỳ họp lần này được tổ chức trong 2 ngày 9 và 10/7. Đây là kỳ họp thường lệ để thảo luận và thông qua các nội dung về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, ANQP 6 tháng

HĐND xã Tam Lãnh bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND xã khóa XI

Quang canh ky hop thu 8 HDND xa khoa XI

Sáng ngày 12/10/2018, HĐND xã Tam Lãnh khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh khóa XI. Đồng thời, thảo luận thông qua Nghị quyết về việc thống nhất phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn

5 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 217, 218 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

gop y can bo cong chuc

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh