bannergis

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đại biểu HĐND huyên nhiệm kỳ 2016-2021

hiepthuong

Chiều ngày 16/2/2016, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Ninh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng những người được giới thiệu

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh