KHAI MẠC KỲ HỌP HĐND HUYỆN LẦN THỨ 9-KHOÁ X

Sáng ngày 9/7/2013, HĐND huyện Phú Ninh khai mạc kỳ họp thứ 9-HĐND huyện khoá X.

Kỳ họp lần này được tổ chức trong 2 ngày 9 và 10/7. Đây là kỳ họp thường lệ để thảo luận và thông qua các nội dung về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, ANQP 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện 6 tháng còn lại 2013; phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2012; lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh do HĐND huyện bầu; bầu ông Vũ Nguyễn Phó ban KT-XH thuộc VP-UBND Tỉnh Quảng Nam giữ chức PCT UBND huyện Phú Ninh và thảo luận thông qua một số nội dung khác theo luật định. Tham dự kỳ họp có Đ/c Nguyễn Cảnh TUV BT Huyện uỷ, Ông Nguyễn Đình Tâm UVTT HĐND Tỉnh, Ông Nguyễn Ngọc Thái, Phó chánh VP Đoàn ĐBQH Quảng Nam.

hdnd

Trong 6 tháng qua, huyện Phú Ninh đã tập trung chỉ đạo các xã tiếp tục triển khai xây dựng NTM. Đến nay Tam Phước đạt 16 tiêu chí, xã Tam An đạt 12 tiêu chí, Tam Thành- Tam Đàn 11 tiêu chí, Tam Dân đạt 9 tiêu chí, Tam Thái 7 tiêu chí, 4 xã còn lại đạt từ 4-6 tiêu chí. Lĩnh vực kinh tế tiếp tục phát triển ổn định và bền vững góp phần giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho người dân. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 489 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch. Toàn huyện đã xây dựng 710 ha diện tích cánh đồng thu nhập cao, 220 ha cánh đồng mẫu. Đàn gia súc gia cầm phát triển tốt, không để phát sinh dịch bệnh lây lan. Giá trị sản xuất CN-TTCN 6 tháng đầu năm đạt 353 tỷ đồng (tăng 28% so với cùng kỳ), TM-DV đạt trên 365 tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ). Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm đạt 42 tỷ đồng ( tăng 4 tỷ đồng so với cùng kỳ). Tổng chi ngân sách là 137 tỷ đồng. Công tác chăm lo đời sống cho cho đối tượng chính sách- xã hội được quan tâm chú trọng đã đảm bảo an sinh xã hội. Lĩnh vực giáo dục- y tế có nhiều khởi sắc, tình hình ANCT-TTATXH tiếp tục được giữ vững.

Tuy nhiên, việc thực hiện phát triển KT-XH, ANQP 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện vẫn còn những tồn tại hạn chế như: Một số địa phương còn thiếu quyết liệt trong triển khai xây dựng NTM, công tác quản lý đất đai tài nguyên khoáng sản chưa hiệu quả, một số khoảng thu đạt thấp, các TTHTCĐ chưa phát huy chức năng nhiệm vụ, tỷ lệ hộ xây dựng 3 công trình vệ sinh chỉ đạt 25%. Việc chi trả chế độ chính sách còn để xảy ra sai phạm. Tình hình an ninh nông thôn có những diễn biến phức tạp nhất là tại xã Tam Lãnh...

Các đại biểu tham dự kỳ họp đã dành nhiều thời gian để tập trung bàn bạc tìm giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế, ban hành nghị quyết triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2013. Tại kỳ họp,UBND huyện Phú Ninh đã trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 và trước kỳ họp thứ 8 khoá X.

Hải Châu

Tin mới