Hướng dẫn hoạt động cho Thường trực HĐND; các Ban HĐND xã, thị trấn

Vừa qua, Thường trực HĐND huyện thành lập Đoàn công tác trực tiếp đến các xã, thị trấn để hướng dẫn hoạt động cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã, thị trấn.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện có thay đổi về nhân sự nên việc nắm bắt, tiếp cận những văn bản pháp luật liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp xã còn lúng túng; việc tổ chức kỳ họp HĐND; ban hành Nghị quyết của HĐND chưa đảm bảo quy định; việc xác định nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND chưa đảm bảo thẩm quyền; hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát của các Ban HĐND các xã còn nhiều bất cập, khó khăn... Tuy nhiên, trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã và đại biểu HĐND xã chưa thể tổ chức được. Vì vậy, để giúp Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã, thị trấn thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn; Thường trực HĐND huyện thống nhất đến trực tiếp các xã, thị trấn vừa thực hiện vai trò giám sát, vừa hướng dẫn để giúp các địa phương thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND trong hoạt động của mình.

hd

Được biết, đến nay Đoàn công tác của Thường trực HĐND huyện đã tổ chức làm việc, hướng dẫn đối với 04 địa phương; dự kiến các địa phương còn lại sẽ kết thúc trước ngày 15 tháng 10 năm 2021 theo kế hoạch.

Nga Bùi

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người