Tam Đại: Tổ chức kỳ họp HĐND xã lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, ngày 05/7/2021 HĐND xã Tam Đại khóa XIII tổ chức kỳ họp thứ 2 nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo chương trình kỳ họp, Ủy ban nhân dân xã thông qua các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; quyết toán ngân sách năm 2020; tình hình thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm; kế hoạch bổ sung dự toán thu, chi ngân sách và kế hoạch chi xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2021; Tờ trình điều chỉnh bổ sung quy hoạch Quy hoạch Nông thôn mới xã Tam Đại, huyện Phú Ninh năm 2025, tờ trình phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn xã Tam Đại. Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân xã cũng đã thông qua báo cáo hoạt động của Ban; báo cáo thẩm tra các tờ trình, báo cáo của Ủy ban nhân dân và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm 2021. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân xã 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; thường trực Hội đồng nhân dân xã trình Hội đồng nhân dân xã chương trình hoạt động giám sát năm 2021.

Tại phiên thảo luận, có 14 đại biểu tham gia ý kiến xung quanh các vấn đề về những giải pháp khắc phục hạn chế trên lĩnh vực phát triển kinh tế; công tác phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò; việc cung ứng nước tưới phục vụ cho nông nghiệp; một số tồn tại trên lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng; thu ngân sách; xây dựng Nông thôn mới; tình trạng đánh bạc, đá gà xảy ra trên địa bàn,... Qua phiên thảo luận, các đại biểu mong muốn Ủy ban nhân dân xã cần tập trung các giải pháp quyết liệt và cụ thể hơn nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

tdai

Ông Nguyễn Quốc Phượng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Đại đã phát biểu làm rõ thêm nội dung thảo luận của các đại biểu HĐND xã tại kỳ họp, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của UBND xã trong việc khắc phục những hạn chế mà Hội đồng nhân dân đã chỉ ra, những vấn đề mà cử tri quan tâm từ đó đề ra các giải pháp tạo sự chuyển biến trong công tác quản lý, điều hành góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021.

Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tam Đại đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân; nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân; bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2021; bổ sung dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021; quyết toán Ngân sách năm 2020; điều chỉnh bổ sung quy hoạch Nông thôn mới xã Tam Đại, huyện Phú Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn xã Tam Đại; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân xã.

Trương Tiên

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người