Chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XII

Sáng ngày 27 tháng 5 năm 2021, Thường trực HĐND huyện khóa XI tổ chức phiên họp để dự kiến chương trình cho kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XII theo quy định tại Điều 79 Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Chủ trì phiên họp, đồng chí Phan Thanh Thám, UVTV, Phó chủ tịch HĐND huyện khóa XI, thay mặt Thường trực HĐND huyện khóa XI thông qua dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất. Theo đó, dự kiến kỳ họp sẽ tổ chức vào sáng ngày 11 tháng 6 năm 2021 để bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND huyện khóa XII, Chủ tịch, Phó chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026; bầu các chức danh Trưởng, Phó trưởng các Ban HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026; bầu Đoàn hội thẩm nhân dân huyện huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của năm 2021 theo Luật định.

Nga Bùi

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người