Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Phú Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 28/5/2021, Ủy ban bầu cử huyện Phú Ninh đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-UBBC để công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phú Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, kết quả bầu cử gồm có 30 người trúng cử đại biểu HĐND huyện Phú Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại 11 đơn vị bầu cử.

Nghi quyet cong bo danh sach nhung nguoi trung cu HDND.pdf

Tin mới

Các tin khác