Mạn đàm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 17/5/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức mạn đàm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đặng Vân-UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy,Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì.

Tham dự có đồng chí Phan Thanh Thám-UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin huyện, các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận huyện; đại diện khối dân vận Đảng ủy và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 11 xã, thị trấn.

Tại đây, các đại biểu được thông tin về số lượng, cơ cấu, thành phần, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND cấp tỉnh và cấp huyện được phân bổ về các đơn vị bầu cử (04 người ứng cử đại biểu Quốc hội để bầu 02 đại biểu; 05 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh để bầu 03 đại biểu; 49 người ứng cử đại biểu HĐND huyện để bầu 30 đại biểu); tuyên truyền về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; quyền và nghĩa vụ của cử tri trong bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; những hành vi nghiêm cấm khi thực hiện vận động bầu cử; thông báo về thời gian, địa điểm bỏ phiếu bầu cử và quán triệt một số quy định trong phòng, phống dịch Covid-19 khi tham gia bầu cử.

image002 copy

Toàn cảnh Mạn đàm

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Vân- UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tích cực tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chuẩn bị và tiến hành bầu cử; phối hợp các tổ chức thành viên tăng cường công tác mạn đàm nhằm tuyên truyền, vận động đoàn, hội viên và Nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 theo luật định; sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; vận động cử tri đi bầu đông đủ, đúng giờ, bầu đúng và đủ số lượng đại biểu tại từng đơn vị bầu cử; đồng thời tập hợp, phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của Nhân dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền; thực hiện tốt việc giám sát công tác bầu cử....

VP Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người