Tập trung chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử

Chiều ngày 13/5/2021, Ban Chỉ đạo bầu cử huyện tổ chức buổi làm việc nghe phản ánh tình hình công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở các xã, thị trấn và quán triệt một số nội dung cần tập trung thực hiện từ nay đến ngày bầu cử (23/5/2021). Đồng chí Vũ Văn Thẩm, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử huyện chủ trì.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử (UBBC) huyện, toàn huyện có 11 đơn vị bầu cử tại 11 xã, thị trấn để bầu 30 đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; thành lập 11 Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện ở 11 đơn vị bầu cử với 121 thành viên; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho các thành viên Tổ giúp việc UBBC huyện, xã, thị trấn, tổ trưởng và thư ký các Tổ bầu cử trên địa bàn huyện; đã cấp phát phiếu bầu cử cho các địa phương. UBMT TQVN huyện huyện, xã, thị trấn thực hiện các bước quy trình hiệp thương để chọn người ra ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo cơ cấu, số lượng quy định. Các xã, thị trấn thành lập 64 Tổ bầu cử, đã niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các khu vực bỏ phiếu. Đến nay, công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai đồng bộ; đảm bảo an ninh trật tự; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo giải quyết.

BCĐ

Chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Vũ Văn Thẩm đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian qua. Nhìn chung, các công việc triển khai theo tiến độ và các nội dung theo quy định. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 để người dân hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử và tích cực tham gia. Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo tổ chức dọn dẹp vệ sinh tạo cảnh quan môi trường, trang trí và chuẩn bị đảm bảo cơ sở vật chất tại khu vực bỏ phiếu; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý phiếu bầu; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 theo quy định khi diễn ra bầu cử.

Hoài Thanh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người