Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chiều ngày 12/5, Uỷ ban bầu cử (UBBC) huyện Phú Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho các thành viên Tổ giúp việc UBBC huyện, xã – thị trấn; Tổ trưởng và thư ký các Tổ bầu cử trên địa bàn. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham dự các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, ông Thái Văn Chương, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền – Sở Nội vụ tỉnh đã hướng dẫn các nghiệp vụ trong công tác bầu cử như: việc thành lập, cơ cấu, thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; bố trí điểm bỏ phiếu; hòm phiếu; nhận tài liệu liên quan đến công tác bầu cử của Tổ bầu cử; các công việc thực hiện trước ngày bầu cử của Tổ bầu cử; các công việc thực hiện trong ngày bầu cử của Tổ bầu cử; kiểm kê, kiểm tra và phân loại phiếu bầu; kiểm đếm số phiếu bầu cho từng người ứng cử; niêm phong và quản lý phiếu bầu sau khi kiểm phiếu; chế độ thông tin, báo cáo; đồng thời thông tin công tác phòng, chống dịch Covid19 và các biện pháp an toàn y tế trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử; tổ chức bầu cử ở các khu vực cách ly; cách xử lý các tình huống có thể phát sinh trong bầu cử...

image002 copy copy copy copy copy copy

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham dự các xã, thị trấn

Hội nghị tập huấn cũng đã thảo luận, giải đáp vướng mắt của các địa phương về những nội dung, vấn đề, tình huống thường xảy ra và đề ra các giải pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thực hiện bầu cử để đảm bảo ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn.

BBT

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người