Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI

Sáng ngày 07/5, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI tổ chức Kỳ họp thứ 22 để đánh giá kết quả hoạt động của HĐND và UBND huyện Phú Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng thời, quyết định một số nội dung khác theo luật định. Ông Trần Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Theo báo cáo kết quả công tác của HĐND huyện Phú Ninh khóa XI: Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện Phú Ninh đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Hoạt động của HĐND huyện có nhiều đổi mới, chất lượng các kỳ họp được nâng lên. HĐND huyện đã tổ chức 10 kỳ họp thường kỳ, 12 kỳ họp bất thường; ban hành 115 nghị quyết, trong đó có 37 nghị quyết về công tác nhân sự, 78 nghị quyết khác. Các nghị quyết của HĐND huyện ban hành đã đáp ứng yêu cầu, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, được cử tri và Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Hoạt động giám sát ngày một nâng lên về chất lượng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện đã tổ chức 65 cuộc giám sát chuyên đề ở các phòng, ban đơn vị thuộc huyện, các địa phương trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, trong các phiên họp thường kỳ hằng tháng cũng được Thường trực HĐND huyện tổng hợp những vấn đề lớn để kiến nghị UBND huyện có giải pháp khắc phục trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan chuyên môn và địa phương. Thường trực HĐND huyện cũng đã phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, qua đó tiếp nhận 860 ý kiến, kiến nghị, chuyển UBND huyện chỉ đạo trả lời, giải quyết. Hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND huyện được chú trọng và đạt chất lượng; các tổ đại biểu HĐND huyện tích cực thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện...

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của HĐND huyện Phú Ninh trong nhiệm kỳ qua vẫn còn tồn tại, hạn chế như: hình thức tổ chức tiếp xúc cử tri vẫn chưa thật sự phong phú, chưa thu hút nhiều sự quan tâm, tham gia của cử tri; chưa tổ chức được các buổi tiếp xúc cử tri theo chuyên đề. Hoạt động giám sát, chất vấn tại kỳ họp của các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện, một số đại biểu chưa được phát huy, chất lượng nội dung chất vấn, trả lời, điều hành phiên chất vấn, theo dõi việc thực hiện chất vấn còn nhiều vấn đề cần quan tâm. Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện ý kiến của cử tri, kiến nghị qua giám sát chưa đáp ứng yêu cầu. Số lượng các cuộc giám sát chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Một số nghị quyết được ban hành chất lượng chưa cao, quá trình tổ chức triển khai thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc...

image002 copy copy copy copy copy

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 22

Nhiệm kỳ qua, UBND huyện đã chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ các giải pháp, nhờ đó, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đến nay 10/10 xã đạt 19/19 tiêu chí xã NTM theo Quyết định số 756/QĐ-UBND của UBND tỉnh, huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hoàn thành hồ sơ minh chứng đề nghị tỉnh thẩm tra công nhận đạt chuẩn, 13 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị thị trấn Phú Thịnh giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030 và phương án thực hiện bộ tiêu chí "khối phố đô thị mới''. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm từ 22% năm 2015 xuống còn 17,2%, công nghiệp xây dựng và dịch vụ tăng từ 78% lên 82,8% vào năm 2020. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm trên 69,25%, tỷ lệ lao động có việc làm trong độ tuổi chiếm 93,17%. Thu nhập bình quân đạt trên 43 triệu/người/ năm; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt; bộ mặt nông thôn, đô thị không ngừng được đổi mới. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 còn 2,03%, giảm 1,41% so với đầu nhiệm kỳ; hộ cận nghèo còn 1,5%. Bình quân mỗi năm giải quyết việc làm mới cho trên 1000 lao động. Quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị được đảm bảo, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ổn định...

Tại Kỳ họp, ngoài báo cáo kết quả công tác của HĐND huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021; báo cáo tổng kết hoạt động của UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã nghe trình bày các báo cáo của các Ban HĐND huyện và các tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình thuộc thẩm quyền của UBND huyện; thông báo của UB MTTQVN huyện về việc tham gia xây dựng chính quyền. Ngoài ra, có 07 báo cáo về kết quả công tác của các Ban HĐND huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Ninh, Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện... được các đại biểu tự nghiên cứu.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về bổ sung vào kế hoạch đầu tư công năm 2021 và phê duyệt chủ trương đầu tư 08 danh mục công trình dự án nhóm C; Nghị quyết kỳ họp lần thứ 22.

image004 copy copy copy copy copy copy

Đồng chí Vũ Văn Thẩm - Bí thư Huyện ủy trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân trong hoạt động của HĐND huyện, nhân dịp này, UBND huyện đã Quyết định khen thưởng 10 tập thể, 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND huyện Phú Ninh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

image005

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện chụp hình lưu niệm tại kỳ họp

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người