Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đảm bảo dân chủ, công khai

Những ngày này, các địa phương trên toàn huyện đã và đang tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. Đây là dịp để cử tri phát huy quyền làm chủ trực tiếp, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người cư trú trên địa bàn được giới thiệu ứng cử làm đại biểu dân cư. Việc tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đã thực hiện đảm bảo quy trình, quy định của pháp luật về bẩu cử và công tác hiệp thương lựa chọn giới thiệu ngươi ứng cử. Đây cũng được xác định là khâu rất quan trọng để sàng lọc ra các đại biểu đủ tiêu chuẩn, những người thực sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Toàn huyện đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ 2 trước ngày 19/3 đảm bảo đúng thời gian quy định và thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã – thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 với sự thống nhất cao. Sau hiệp thương lần 2, UBMTTQVN huyện thống nhất danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 60 người, tăng 30 đại biểu so với số lượng đại biểu được bầu. Khối Đảng cơ cấu 07 đại biểu, số lượng người ứng cử là 15. Khối chính quyền cơ cấu 08 đại biểu, số lượng người ứng cử 14. Khối Mặt trận và các tổ chức thành viên cơ cấu 05 đại biểu, số lượng người ứng cử 10. Khối xã, thị trấn cơ cấu 08 đại biểu, số lượng người ứng cử 18. Kinh tế HTX, doanh nghiệp và tổ chức tôn giáo cơ cấu 02 đại biểu, số lượng người ứng cử 02. Trong tổng số 60 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XII, có 59 người được cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu ứng cử và 01 người tự ứng cử. Trong đó, tỷ lệ đại biểu nữ là 51.7%; ngoài Đảng là 5%; trẻ tuổi là 56.7%. Qua đánh giá, nhiều người nhận xét ứng cử viên HĐND huyện kỳ này khá chất lượng; trình độ học vấn, chuyên môn cao. Các ứng cử viên cũng nhận được sự tín nhiệm cao ở nơi công tác, đảm bảo đủ tiêu chuẩn. Ở xã, thị trấn tổng số đại biểu được bầu là 277; số người được giới thiệu là 528, tăng 251 đại biểu.

image002 copy

Tam Đại đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: Trương Tiên 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nguyễn Ngọc Tịnh cho biết, ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú, lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm những người ứng cử theo quy định. Đến hết ngày 04/4, đã có 05 địa phương hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử, gồm: Tam An, Tam Lộc, Tam Lãnh, Tam Dân, Tam Đại. Ông Trương Văn Tiên – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Đại chia sẻ: "Chúng tôi tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri vào ban đêm nên rất quan tâm đến việc truyền đạt nội dung sao cho thật ngắn gọn, chính xác và dễ hiểu. Để hội nghị cử tri nơi cư trú đạt kết quả cao, chúng tôi xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên và chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức".

 image004

Cử tri thôn An Hòa, xã Tam An nhận xét ứng cử viên tại nơi sinh sống 

Việc lấy ý kiến của hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (bao gồm cả người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử) được tổ chức tại thôn, khối phố nơi người ứng cử cư trú và do Ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì. Đây là khâu rất quan trọng để sàng lọc ra các đại biểu đủ tiêu chuẩn, những người thực sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Sự tín nhiệm của cử tri là thước đo về tiêu chuẩn của đại biểu HĐND các cấp. Hội nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Cử tri Phạm Tiến Dũng - thôn An Hòa, xã Tam An chia sẻ: "Chúng tôi rất quan tâm đến tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử để có thể nhận xét, đánh giá về ứng cử viên. Chúng tôi sẽ lựa chọn những ứng cử viên thật sự có mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thật sự tiêu biểu, xứng đáng là người đại biểu của dân".

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người