HĐND huyện khóa XI sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đê, kỳ họp thứ 21

Chiều ngày 23/3/2021, tại cuộc họp thường kỳ của Thường trực HĐND huyện tháng 3/2021, Thường trực HĐND huyện đã quyết định tổ chức kỳ họp thứ 21 HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, kỳ họp thứ 21 HĐND huyện sẽ tổ chức vào ngày 30/3/2021. Đây là kỳ họp chuyên đề về công tác cán bộ.

Được biết, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, HĐND huyện sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề để tiến hành đánh giá, tổng kết hoạt động HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và thông qua một số nội dung khác theo Luật định.

Nga Bùi

Tin mới

Các tin khác