Họp Ủy ban bầu cử huyện mở rộng

Chiều ngày 23/3, đồng chí Huỳnh Xuân Chính – Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện chủ trì cuộc họp nghe các thành viên Ủy ban bầu cử huyện và Ủy ban bầu cử các địa phương báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu HĐND huyện Phú Ninh khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026.

Để lãnh đạo, điều hành công tác bầu cử, Huyện ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác bầu cử trên địa bàn. Huyện đã thành lập Ủy ban bầu cử, các Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện ở 11 xã, thị trấn. Đến nay 11 xã, thị trấn đã kiểm tra và liên hệ Công an tỉnh Quảng Nam để khắc dấu phục vụ công tác bầu cử đảm bảo theo quy định. Đồng thời thành lập Ủy ban bầu cử cấp xã và các tổ chức bầu cử theo quy định. Đến nay, huyện Phú Ninh đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026....

quangcanh

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu làm rõ thêm kết quả về công tác chuẩn bị bầu cử đến thời điểm hiện tại; đồng thời kiến nghị, phản ánh một số ý kiến xoay quanh việc thành lập các ban bầu cử, tổ bầu cử; khó khăn về cơ sở vật chất, công tác an toàn, an ninh cho cuộc bầu cử; tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các Tổ bầu cử; phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác chuẩn bị cuộc bầu cử...

Qua ý kiến của các đồng chí tại cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Xuân Chính đề nghị các thành viên Ủy ban bầu cử huyện và các địa phương rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện và tập trung một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó, giao phòng Nội vụ tham mưu thành lập các tổ kiểm tra bầu cử tại các xã, thị trấn; ngành Văn hóa triển khai hướng dẫn công tác trang trí, tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin; rà soát, tham mưu sửa chữa, hỗ trợ các nhà văn hóa thôn – khối phố phục vụ công tác bầu cử; phòng Tài chính – Kế hoạch cân đối kinh phí đảm bảo cho công tác chuẩn bị bầu cử. Đối với các địa phương, đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện đề nghị tiếp tục rà soát các công việc để củng cố, hoàn chỉnh hồ sơ, quy trình... theo quy định. Chú ý công tác lập danh sách cử tri, thẩm tra tiêu chuẩn chính trị của người ứng cử; đồng thời, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử; có phương án đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội một cách chặt chẽ...

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người