Xã Tam Lãnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Ngày 22/3/2021, UBND xã Tam Lãnh phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội đoàn thể của xã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện cuộc bầu cử. Đồng thời tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan trên lĩnh vực đất đai.

Tham dự có trên 100 đại biểu là các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã; các ban, ngành, hội, đoàn thể và cán bộ công chức của xã; lãnh đạo các cơ quan: y tế, trường học; các đ/c là Chi ủy, Ban nhân dân thôn, Ban công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể thôn, tổ đoàn kết và Nhân dân trên địa bàn xã Tam Lãnh.

bctl

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo viên tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện cuộc bầu cử. Đồng thời tuyên truyền Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Đây là những văn bản luật hết sức quan trọng, có tác động đến xã hội, liên quan trực tiếp đến người dân và phục vụ cho cuộc bầu cử, để cán bộ và Nhân dân nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm tham gia tự giác, tích cực, chủ động để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Qua hội nghị lần này xã Tam Lãnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật đối với cán bộ và các tầng lớp Nhân dân ở địa phương./.

Huỳnh Thị Trợ

Tin mới

Các tin khác