Hội nghị hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 22.3, đồng chí Đặng Vân – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ VN huyện Phú Ninh chủ trì hội nghị hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Về dự có đồng chí Phan Thanh Thám – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện.

hdnd1

Quang cảnh hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệu của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử

Tại hội nghị, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam đã hướng dẫn một số nội dung, các bước chuẩn bị Hội nghị cử tri nơi cư trú. Theo đó, việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhằm nắm bắt kịp thời những trường hợp cử tri nêu ra cần xem xét, tiến hành xác minh đối với những người ứng cử, làm cơ sở trình đại biểu cho ý kiến tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba. Thời gian tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 23/3/2021 đến ngày 13/4/2021. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn nơi cư trú phối hợp trao đổi với lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử thống nhất sắp xếp. Đối với nơi công tác của người tự ứng cử do lãnh đạo cơ quan phối hợp Ban chấp hành Công đoàn (nếu có) thống nhất.

Tại hội nghị cử tri nơi cư trú, cử tri đối chiếu với tiêu chuẩn của đại biểu HĐND nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử. Biên bản hội nghị cử tri phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị; trong đó, phải ghi rõ tổng số cử tri được triệu tập, số lượng cử tri có mặt, ý kiến phát biểu và sự tín nhiệm của cử tri đối với từng người ứng cử.

Quốc Vương

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người