Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 17.3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Ninh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Phú Ninh, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có đồng chí Lê Văn Ninh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Huỳnh Xuân Chính – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; đồng chí Phan Thanh Thám – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện và đại diện các cơ quan liên quan.

Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình và kết quả về giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn; thông qua tiểu sử trích ngang của 60 ứng cử viên được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 01 người tự ứng cử do Ủy ban bầu cử huyện chuyển đến. Theo đó, trên cơ sở hiệp thương lần nhất, sau khi xem xét kiểm tra hồ sơ và tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người giới thiệu ra ứng cử đều đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu HĐND huyện.

image002 copy

Trên cơ sở các biên bản, danh sách trích ngang và hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử, các đại biểu đều khẳng định việc giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo nội dung, quy trình, thủ tục; đúng cơ cấu, thành phần, số lượng người được phân bổ theo kết quả của hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; 60 người được giới thiệu ứng cử đều được cử tri nơi công tác nhận xét, đánh giá đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu HĐND huyện, trong đó, có 59 người đạt tỷ lệ tín nhiệm 100%, 01 người đạt tỷ lệ tín nhiệm 96,55%. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất không đưa vào danh sách sơ bộ 01 trường hợp để đảm bảo Hướng dẫn số 184/HD-CT ngày 22/02/2021 của Cục chính trị Bộ tư lệnh Quân khu 5. Hội nghị đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay, 100% đại biểu nhất trí danh sách sơ bộ 60 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND huyện Phú Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần (trong đó có 01 người tự ứng cử).

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất với kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa được hội nghị hiệp thương thống nhất lập danh sách sơ bộ.

Sau hiệp thương lần thứ hai, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng các quy định của luật. Thời gian tổ chức Hội nghị cử tri nơi cư trú từ ngày 23/3/2021 đến ngày 13/4/2021./.

Quốc Vương

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người