Khai mạc kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI

Sáng 23/12, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI khai mạc kỳ họp lần thứ 20. Dự kỳ họp có đồng chí Vũ Văn Thẩm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Văn Ninh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Huỳnh Xuân Chính - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Theo chương trình, kỳ họp diễn ra trong 03 ngày từ ngày 22 đến ngày 24/12/2020 với nhiều nội dung quan trọng như: thảo luận và thông qua các nội dung về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; tình hình thực hiện công tác thu – chi ngân sách, đầu tư công năm 2020; phân bổ dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2021; quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND huyện năm 2021...

IMG 6385

Ảnh: Quang cảnh kỳ họp thứ 20 – HĐND huyện khóa XI

Phát biểu khai mạc, ông Phan Thanh Thám - Phó Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Năm 2020, huyện Phú Ninh triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức. Bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp; tác động của thiên tai, bão lũ, sạt lở... đã gây ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của Nhân dân và việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, sự điều hành tích cực của UBND huyện, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và Nhân dân trong huyện nên tình hình kinh tế xã hội của huyện tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Tổng giá trị sản xuất đạt 6.448,5 tỷ đồng, bằng 71,08% kế hoạch đề ra và tăng 4,2% so với năm 2019. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 43,1 triệu đồng tăng 3,1 triệu đồng. Chính quyền từ huyện đến cơ sở tích cực tham mưu cho cấp ủy đại hội các đảng bộ và tiến hành tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh...

Nhấn mạnh kỳ họp thứ 20 là kỳ họp cuối năm, có khối lượng công việc nhiều. Những vấn đề được xem xét, thảo luận và quyết định tại kỳ họp có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo điều kiện và tạo đà thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025 của huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện, quý vị đại biểu khách mời tập trung theo dõi các nội dung được trình bày trực tiếp tại kỳ họp, kết hợp nghiên cứu các nội dung được lưu hành tại kỳ họp và những vấn đề cụ thể qua một năm thực hiện chức năng nhiệm vụ đại biểu tại các đơn vị bầu cử; phát huy dân chủ, thẳng thắn trong thảo luận, tranh luận, thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung tham gia; tích cực tham gia chất vấn và trả lời chất vấn tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm đang được dư luận xã hội quan tâm, cử tri mong đợi.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Vũ Văn Thẩm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị HĐND huyện tập trung thảo luận, phân tích kỹ những nổi bật trong năm 2020, làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; phân tích, dự báo sát với tình hình và quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH năm 2021 dựa trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và Nghị quyết của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 đề ra, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Trên lĩnh vực xây dựng NTM: tập trung khảo sát, đánh giá thực trạng và xây dựng đề án huyện NTM nâng cao, hướng đến kiểu mẫu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trình tỉnh cho ý kiến; đồng thời tranh thủ các nguồn vốn để triển khai thực hiện; đề xuất giải pháp hiệu quả để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu; xây dựng nông thôn mới phải thay đổi về nhận thức, cách làm, phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng dân cư, nhất là những tiêu chí gắn trực tiếp đến quyền lợi và trách nhiệm của Nhân dân như: chỉnh trang vườn nhà, vệ sinh, cảnh quan môi trường, phát triển kinh tế...

- Lĩnh vực phát triển đô thị: tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng và xây dựng đề án nâng cao chất lượng tiêu chí đô thị loại V đối với thị trấn và tập trung thực hiện cơ bản đạt một số tiêu chí đô thị loại V khu trung tâm xã Tam Dân, Tam Đàn...

- Lĩnh vực phát triển kinh tế: Tập trung xây dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, có hiệu quả kinh tế cao; phát triển các sản phẩm OCOP, sản xuất các sản phẩm liên kết theo chuỗi giá trị tập trung vào những sản phẩm có thương hiệu, thế mạnh của địa phương; tiếp tục làm tốt công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện triển khai nhanh các dự án đã được cấp phép đi vào hoạt động, tạo ra giá trị sản xuất, thúc đẩy kinh tế phát triển.

- Lĩnh vực XDCB, tài nguyên-môi trường: Đề nghị thảo luận và quyết định danh mục đầu tư công năm 2021 theo quan điểm trong điều kiện nguồn thu ngân sách của huyện còn khó khăn cần ưu tiên đầu tư những công trình trọng điểm, cấp thiết; tránh đầu tư dàn trãi, không hiệu quả...; tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, sớm hoàn chỉnh các thủ tục triển khai các dự án theo kế hoạch để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn XDCB, khắc phục tình trạng giải ngân chậm, tỷ lệ thấp. Tiếp tục thảo luận, phân tích và có giải pháp quyết liệt giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại, nổi cộm trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên – môi trường theo Kết luận 19 của Ban thường vụ Huyện ủy.

-Xem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 đảm bảo đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, khai thác hiệu quả nguồn thu từ khai thác quỹ đất. Chi ngân sách trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

- Lĩnh vực văn hóa xã hội: Đề nghị HĐND, UBND huyện sớm tham mưu Huyện ủy tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề về phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa- thể thao, giảm nghèo theo chương trình công tác của cấp ủy, Ban thường vụ Huyện ủy năm 2021; trên cơ sở đó, tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp; tăng cường chức năng giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tập trung chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả cải cách hành chính.

IMG 6382 1

Ảnh: Bí thư Huyện ủy Vũ Văn Phẩm phát biểu tại kỳ họp

Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 tại kỳ họp, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh cho biết: Cơ cấu kinh tế NN-CNXD-TMDV là 17,2% - 44,8%- 38%. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,55%. Giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng tăng 10,71%. Giá trị sản xuất thương mại dịch vụ tăng 1,6%. Thu phát sinh kinh tế do Chi cục Thuế huyện quản lý thu đạt 61.800 triệu đồng, đạt 102,7% dự toán tỉnh giao và 73,3% dự toán HĐND huyện giao, bằng 89,7% so với thực hiện cùng kỳ năm 2019. Hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM; 10/10 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM; xã Tam Thái hoàn thành 07/12 tiêu chí, xã Tam Phước hoàn thành 08/12 tiêu chí xã NTM nâng cao; 13 thôn hoàn thành 100% tiêu chí KDC NTM KM. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên 93,17%. Toàn huyện đã giảm 17 hộ nghèo, còn 465 hộ, trong đó có 12 hộ thuộc chính sách giảm nghèo (2.03%); giảm 31 hộ cận nghèo, còn 341 hộ (1,48%). Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,6%. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của huyện. Chất lượng giáo dục, đào tạo được duy trì và phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, bảo vệ an toàn các mục tiêu địa bàn trọng điểm, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ cơ sở, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI...

Bên cạnh những kết quả trên, UBND huyện Phú Ninh cũng thẳng thắn nhìn nhận còn một số tồn tại, hạn chế, như: Tiến độ triển khai thực hiện xây dựng tiêu chí huyện nông thôn mới, duy trì xã đạt chuẩn sau 5 năm, khu dân cư NTM kiểu mẫu, khối phố đô thị mới chậm, chưa có nhiều mô hình nổi bậc. Công tác thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại một số địa phương chưa đảm bảo yêu cầu. Các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn chậm triển khai. Tiến độ các công trình XDCB còn chậm, tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB thấp. Một số tồn tại kéo dài trên lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản chưa có giải pháp giải quyết dứt điểm. Đo đạc, chỉnh lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điện đổi thửa, đất lâm nghiệp cho Nhân dân chưa đạt kế hoạch. Tình hình trật tự xã hội, an ninh nông thôn vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Một số ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết kịp thời. Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành và giải quyết TTHC chưa đạt yêu cầu...

Năm 2021, UBND huyện Phú Ninh đề ra 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó cơ cấu kinh tế NN-CNXD-TMDV: 15,7%-45,6%-38,7%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 46,5 triệu đồng, thu phát sinh kinh tế trên địa bàn trên 150 tỷ đồng (tăng 10%); xây dựng hoàn thành đề án huyện NTM nâng cao, hướng đến kiểu mẫu trình tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện; xã Tam Phước đạt chuẩn NTM nâng cao, Tam Thái đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; xã Tam Dân, Tam Đàn đạt trên 70% tiêu chí xã NTM nâng cao; có ít nhất 06 thôn đạt chuẩn Bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu; hoàn thành đề án xây dựng thị trấn Phú Thịnh nâng cao các tiêu chuẩn đô thị loại V và đạt một số tiêu chuẩn đô thị loại IV; xã Tam Đàn, Tam Dân: Hoàn thành đề án xây dựng đô thị loại V; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân trên 98%; phấn đấu không còn hộ nghèo (trừ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo bị bệnh hiểm nghèo không có khả năng thoát nghèo); giảm tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 1,44%...

Trong phiên khai mạc sáng ngày 23/12, các đại biểu tham dự kỳ họp cũng đã nghe đại diện Uỷ ban nhân dân huyện trình bày tóm tắt các báo cáo: Tỷ lệ phân cấp nguồn đầu tư kiên cố hóa hệ thống đường huyện và giao thông nông thôn trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025; báo cáo tình hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 2020; dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2021; tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HĐND huyện; đồng thời, nghe đại diện Tòa án nhân dân huyện báo cáo công tác xét xử các loại án, thi hành án hình sự của Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh năm 2020;Viện kiểm sát nhân dân huyện báo cáo công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH, Ban Pháp chế HĐND huyện; Lãnh đạo UBMTTQVN huyện thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020. Sau đó, Chủ tọa kỳ họp phân Tổ thảo luận và hướng dẫn một số nội dung thảo luận ở Tổ.

Chiều cùng ngày, kỳ họp thảo luận tại tổ. Ngày mai, 24/12/2020 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục ngày làm việc thứ 3 với nội dung thảo luận, thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người