HĐND huyện Phú Ninh - một năm nhìn lại

Năm 2020 là năm cuối hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Với vai trò là cơ quan dân cử, HĐND huyện Phú Ninh đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong năm qua.

Trong năm 2020, Thường trực HĐND huyện đã chuẩn bị và tổ chức thành công 07 kỳ họp, trong đó có 05 kỳ họp chuyên đề, 02 kỳ họp thường lệ, để thông qua các Nghị quyết liên quan đến quá trình phát triển kinh tế, xã hội, quản lý ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác quy hoạch;... ban hành các Nghị quyết đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và thể thức theo quy định của Pháp luật. Để các kỳ họp diễn ra đạt kết quả, Thường trực HĐND huyện đã chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, Ủy ban MTTQ VN huyện và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung đáp ứng yêu cầu, đúng quy định của pháp luật. Nội dung kỳ họp được thống nhất trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Huyện ủy và nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, những vấn đề quan trọng được cử tri và Nhân dân trong huyện quan tâm.

Các nội dung trình kỳ họp được UBND huyện và các cơ quan liên quan chuẩn bị khá chu đáo, cơ bản đáp ứng về nội dung và đảm bảo thời gian. Các Ban HĐND huyện đã tích cực, chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thẩm tra các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Để đảm bảo tính toàn diện, hệ thống của các nội dung thẩm tra, các Ban HĐND huyện đã tích cực tổ chức khảo sát thực tế về những vấn đề sẽ thẩm tra, do vậy, chất lượng báo cáo thẩm tra được nâng lên, thể hiện rõ quan điểm, tính phản biện cao, cung cấp nhiều thông tin để đại biểu thảo luận, quyết định. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp, thảo luận tích cực đối với các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Kỳ họp thường kỳ đã dành thời gian thỏa đáng để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp để thông qua đều đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn, được đại biểu thống nhất cao.

hdnd

Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, huyện và các đơn vị, địa phương tập trung công tác phòng, chống dịch. Xét tình hình thực tế, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện giảm các cuộc giám sát trực tiếp tại các địa phương mà chuyển sang hình thức giám sát gián tiếp thông qua các báo cáo các địa phương, đơn vị và chủ yếu thực hiện các hoạt động khảo sát. Trong năm đã tổ chức 16 đợt giám sát, khảo sát về quy trình rà soát quyết định công nhận hộ nghèo, cận nghèo; công tác quản lý về hoạt động khoa học- công nghệ, công tác triển khai ứng dụng các đề tài khoa học – công nghệ, tình hình sử dụng nguồn khuyến công trên địa bàn huyện; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia NTM; tiến độ xây dựng KDC NTM KM, xã NTM KM, xã NTM nâng cao, nâng chuẩn huyện NTM; tiến độ thực hiện một số dự án xây dựng cơ bản; đầu tư cải tạo cảnh quan môi trường trong xây dựng KDC NTM KM; đầu tư, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm, lắp đặt trang thiết bị trường học; giải quyết đơn thư của công dân nói chung và đơn kiến nghị của công dân; khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2021; Nghị quyết về phát triển sự nghiệp truyền thanh- truyền hình giai đoạn 2016-2020; kết quả thực hiện Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri;...Thông qua các cuộc giám sát, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đánh giá sát hơn về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND, việc thi hành pháp luật của cơ quan Nhà nước ở địa phương và cơ sở; đồng thời phát hiện và kiến nghị khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý giúp công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Đến nay, đa số kiến nghị được UBND huyện và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.

Với chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Thường trực HĐND huyện thường xuyên giám sát các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND huyện. Qua giám sát nhận thấy năm 2020, UBND huyện đã có nhiều cố gắng tập trung chỉ đạo, điều hành các cấp, ngành thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2020. Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra như: Thu phát sinh kinh tế do chi cục thuế huyện quản lý đạt 61,8 tỷ đồng, đạt 102,7% dự toán tỉnh giao và đạt 73,3% dự toán HĐND huyện giao. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 1.109 tỷ đồng, tăng 3,55% so với kế hoạch đề ra; giá trị sản xuất CN- TTCN- TM&DV đạt 2.892 tỷ đồng đạt 66,92% so với kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất thương mại dịch vụ đạt 2.447 tỷ đồng, đạt 67,2% so với kế hoạch được giao. Hiện nay, hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM, đạt 100% chỉ tiêu... Giải quyết việc làm mới cho 308 lao động, đưa 23 lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài; quan tâm thực hiện giúp đỡ, hỗ trợ giảm 16 hộ nghèo và 27 hộ cận nghèo; công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm, trong năm đã tiếp khám gần 65.000 người, điều trị nội trú trên 3.600 người. Hiện có 11/11 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGD Tiểu học mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2; 10/11 xã đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3, tăng 2 xã so với năm 2019;...Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 43,1 triệu đồng theo cách tính thu nhập NTM.

Thường trực HĐND phối hợp với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện chuẩn bị tốt các điều kiện để đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri trước và sau kỳ họp, để thông báo với cử tri về nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp của HĐND huyện; thông báo với cử tri về nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND huyện. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19, nên Thường trực HĐND huyện không tổ chức tiếp xúc cử tri mà có văn bản gửi các Tổ đại biểu HĐND huyện, Ban TT UB MTTQ VN huyện, TT HĐND, UBND các xã, thị trấn lựa chọn hình thức tiếp xúc cử tri phù hợp nhằm hạn chế tập trung đông người để thông tin đến cử tri về kết quả kỳ họp; đảm bảo giám sát việc giải quyết kiến nghị khiếu nại, tố cáo của công dân. Thường trực HĐND huyện cũng đã tiếp nhận 08 đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, chuyển UBND huyện giải quyết theo thẩm quyền.

Những kết quả mà HĐND huyện Phú Ninh đạt được trong năm qua đã góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của huyện Phú Ninh. Cùng với việc thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm còn tồn tại sẽ là bài học kinh nghiệm cho các đại biểu HĐND huyện Phú Ninh trong thời gian tới thực hiện tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ, xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, là cầu nối của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Với những nỗ lực, cố gắng của từng đại biểu và sự sâu sát, trách nhiệm cao của Thường trực HĐND, hoạt động của HĐND huyện trong năm 2020 tiếp tục đạt được những kết quả khả quan, nâng cao vị thế của HĐND, xứng đáng với niềm tin của cử tri huyện Phú Ninh./.

Quốc Vương

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người