HĐND huyện thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ 17

Sáng 10/7/2020, kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khóa XI bước vào ngày làm việc thứ hai. Chủ tọa và điều hành kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Phi Thạnh – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Mở đầu chương trình, kỳ họp nghe Thư ký báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại Tổ vào chiều ngày 09/7/2020. Theo đó, nhiều ý kiến tham gia Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 đề nghị tập trung giải pháp quyết liệt để hoàn thành chương trình NTM theo kế hoạch; bổ sung giải pháp về phòng, chống hạn; bổ sung mục tiêu khởi động, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; phát huy hiệu quả quy hoạch sản xuất như cánh đồng sản xuất tập trung, cánh đồng mẫu; đẩy nhanh đầu tư tuyến đường lâm sinh; kiến nghị tỉnh đầu tư hệ thống cấp nước sạch phục vụ cho Nhân dân; đánh giá lại hiệu quả hoạt động của HTX. Lĩnh vực tài nguyên - môi trường, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nhiều đại biểu đề nghị UBND huyện có kế hoạch, lộ trình cụ thể để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất sau dồn điền đổi thửa, đất lâm nghiệp và hoàn chỉnh hồ sơ quản lý đất đai; tăng cường hỗ trợ địa phương trong thực hiện công tác lập hồ sơ cấp giấy CN QSD đất sau dồn điền đổi thửa; có hướng dẫn, quy định quản lý cụ thể về khu nghĩa trang nhân dân các xã; rà soát các quy hoạch xây dựng từ lâu nhưng không triển khai; cần đánh giá chất lượng công trình xây dựng cơ bản. Về hạ tầng, xây dựng cơ bản, các đại biểu quan tâm việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực các công trình thủy lợi đang thi công dở dang trên địa bàn huyện; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp, sớm bàn giao công trình chợ Trung tâm huyện; tăng cường công tác quản lý đường ĐH sau đầu tư. Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, có ý kiến phản ánh việc thực hiện thủ tục hành chính liên thông BTXH chậm; đề nghị bổ sung nội dung đầu tư xây dựng Trường THPT vào đề án phát triển thị trấn Phú Thịnh; chỉ đạo các cơ quan, địa phương phối hợp tốt với ngành y tế trong quản lý các đối tượng tổ chức bán thuốc, khám chữa bệnh không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề. Hiện nay xuất hiện dịch Bạch hầu gây nguy hiểm đến tính mạng con người, đề nghị chỉ đạo địa phương quan tâm công tác tiêm chủng ở trẻ em, tăng khả năng phòng chống bệnh. Có ý kiến đề nghị huyện triển khai giao kế hoạch khai thác quỹ đất cho địa phương để thực hiện, tạo nguồn trả nợ XDCB; tăng cường quản lý an ninh trật tự; có giải pháp đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm, hạn chế tai nạn giao thông; sớm hướng dẫn địa phương trong công tác xét thực lực gọi công dân nhập ngũ; phúc tra kết quả thực hiện kết luận thanh tra... Đối với Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, một số ý kiến cho rằng việc trả lời còn chung chung, chưa có thời gian, lộ trình giải quyết. Một số kiến nghị của cử tri nhiều lần phản ánh nhưng vẫn chưa giải quyết; Đề nghị UBND huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết 17 ngày 25/12/2020 của HĐND huyện...

hdnd1

hdnd2

Các đại biểu thảo luận tại Hội trường

Trong kỳ họp, 6 ngành chuyên môn gồm: phòng Tài nguyên - Môi trường, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban quản lý dự án – Qũy đất – Đô thị, Công an huyện đã giải trình các ý kiến thảo luận tại tổ. Các địa phương cũng đã thảo luận sôi nổi, tích cực, có chất lượng, nội dung phong phú, đề cập các vấn đề về kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng và các vấn đề khác.

Thay mặt UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Ninh đã phát biểu tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu, cử tri trong huyện quan tâm, đồng thời giải trình làm rõ thêm các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu tham gia vào các tờ trình và thảo luận tại tổ. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Các ý kiến tham gia thảo luận biểu thị sự đồng tình cao với nội dung của các báo cáo. Bên cạnh đánh giá về những kết quả đã đạt được, các ý kiến cũng thẳng thắn đi sâu phân tích những mặt hạn chế, khuyết điểm, yếu kém trên một số lĩnh vực; đồng thời nêu lên một số giải pháp để khắc phục trong thời gian tới. Những ý kiến đó là thiết thực, xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của huyện. UBND huyện nghiêm túc ghi nhận và tiếp thu các nội dung đại biểu đã phản ánh, đề xuất và sẽ giao cho các ngành liên quan tổng hợp, có kế hoạch xử lý, giải quyết cụ thể trên từng lĩnh vực. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị, để hoàn thành kế hoạch năm 2020 cần phải có quyết tâm, nỗ lực vượt bậc của cấp uỷ, chính quyền, mặt trận – các hội, đoàn thể các cấp và người dân toàn huyện.

hdnd3

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Trong chương trình, HĐND huyện đã thảo luận và biểu quyết thông qua 4 nghị quyết gồm: Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021; Tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2019; Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020, kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang khu dân cư Nhà văn hóa xã Tam Dân.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, kỳ họp thứ 17 đã hoàn thành nội dung, chương trình làm việc. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Phi Thạnh mong muốn cử tri sẽ tiếp tục phát huy tinh thần làm chủ, có những kiến nghị phản ánh kịp thời để các chủ trương, nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức thành viên, thường xuyên theo dõi, giám sát, kịp thời phản ánh về việc triển triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND huyện.

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người