Kỳ họp thứ 16, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI

Sáng ngày 23/6/2020, Thường trực HĐND huyện Phú Ninh khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) để thảo luận và thông qua các nội dung: điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020; Phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình thuộc thẩm quyền của HĐND huyện; Điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2020 do ngân sách địa phương hụt thu; Hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động cho các chi hội đoàn thể, thôn/khối phố và một số nội dung theo luật định. Đồng chí Nguyễn Phi Thạnh – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện trình bày các tờ trình tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất tiếp tục duy trì hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động từ ngày 01/5/2020 đối với các bộ phận trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố với tổng số tiền 306 triệu đồng từ nguồn ngân sách huyện đã giao dự toán đầu năm 2020. Điều chỉnh giảm dự toán ngân sách huyện đã giao đầu năm 2020 đối với nội dung hỗ trợ hoạt động thực hiện nhiệm vụ này.

IMG 6206

Quang cảnh kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa XI.

Đồng thời thống nhất phương án cắt giảm, giản dự toán chi ngân sách năm 2020. Cụ thể đối với ngân sách huyện, cắt giảm nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách số tiền 13.030 triệu đồng, gồm: các nguồn vốn dự nguồn chưa phân bổ (CPB) trong dự toán ngân sách huyện năm 2020. Phương án giảm chi áp dụng đối với dự toán chi ngân sách cấp huyện; Không giảm chi đối với kinh phí đảm bảo quỹ lương, phụ cấp, quỹ dự phòng nâng lương định kỳ. Dự kiến giảm chi các khoản CPB nhưng thực tế từ nay đến cuối năm không còn thực hiện, hoặc từ đầu năm đến 31/5/2020 chưa thực hiện hoặc chưa có hồ sơ; các khoản CPB nhưng sử dụng nguồn tăng thu dự toán năm 2020 so với dự toán năm 2017 (đầu thời kỳ ổn định ngân sách); giảm kinh phí tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ lớn, hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập huyện trừ kinh phí phục vụ Đại hội Đảng; Kinh phí thực hiện Nghị quyết HĐND huyện nhưng đến nay chưa có kế hoạch, hồ sơ dự toán thực hiện; Kinh phí hỗ trợ Nhà ở người có công còn lại sau khi tính toán đủ để đối ứng theo số nhà được duyệt hỗ trợ năm 2020. Cắt giảm các nguồn có mục tiêu dự toán chi thường xuyên không tự chủ, không thường xuyên đã giao dự toán các đơn vị, theo nguyên tắc: Các khoản đã thực hiện từ tháng 1 đến ngày 10/6/2020 thì không giảm dự toán, nhiệm vụ tổng kết cuối năm do cuối năm mới thực hiện tạm thời chưa cắt, giảm dự toán; Giảm 30% kinh phí thực hiện các nội dung giám sát chuyên đề, tiếp xúc cử tri, xây dựng hoàn thiện báo cáo, hoạt động thường xuyên của HĐND; Giảm 30% hoạt động mục tiêu chung của phòng Giáo dục – Đào tạo huyện; Giảm 50% các hoạt động đã giao dự toán đầu năm nhưng đến ngày 10/6/2020 chưa thực hiện; Các nhiệm vụ chi cho các hoạt động đã giao dự toán đầu năm đến các đơn vị, nhưng đến nay chưa sử dụng phần dự phòng thì giảm 100% phần dự phòng chưa sử dụng; Cắt giảm tối đa 50% dự toán kinh phí tập huấn chuyên môn hằng năm; các hội nghị, tuyên truyền, hội thảo, tọa đàm, gặp mặt, hội thi, kinh phí thực hiện các cuộc vận động; Cắt giảm 100% kinh phí đoàn ra (đối với kinh phí xúc tiến đầu tư giảm 100%, chuẩn bị đầu tư giảm khoảng 50%), giảm 100% kinh phí gặp mặt kỷ niệm của các ngành năm 2020; Cắt giảm 50% dự toán năm 2020 đã bố trí đối với các nhiệm vụ đã giao dự toán đầu năm, nhưng đến nay chưa phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (trừ kinh phí SCNC, trang thiết bị trường học, phục vụ Đại hội Đảng, các chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện).

Sử dụng 2.000 triệu đồng nguồn kết ngân sách năm 2019 chưa phân bổ để bù hụt thu ngân sách năm 2020. Giảm 612 triệu đồng dự toán hỗ trợ hoạt động các xã, thị trấn từ nguồn đã giao dự toán năm 2020. Cắt giảm 1.931 triệu đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020. Trong đó cắt giảm từ 20% đến 100% nguồn vốn ngân sách huyện dự kiến bố trí cho những công trình mới do các đơn vị thuộc huyện làm chủ đầu tư nhưng chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, (trừ các công trình chương trình xây dựng nông thôn mới, phục vụ Đại hội Đảng, thuộc dự án khu dân cư được chi từ nguồn thu tiền sử dụng), hoặc công trình chưa được sự thống nhất về địa điểm đầu tư. Cắt giảm 10% dự toán chi thường xuyên theo định mức 6 tháng cuối năm 2020.

IMG 6209

Các đại biểu thảo luận tại kỳ họp.

Đối với ngân sách cấp xã, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo dõi chặt chẽ số thu ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn; dự kiến số thu ngân sách năm 2020 cấp mình được hưởng, xây dựng phương án cắt giảm dự toán chi cấp mình theo quy định của Luật ngân sách nhà nước: cắt giảm dự toán chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển (chưa thực hiện cắt giảm dự toán chi thường xuyên bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh) để đảm bảo cân đối ngân sách, trình HĐND cùng cấp thông qua để triển khai thực hiện.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018 – 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện. Theo đó, bổ sung danh mục cụ thể vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 đối với nguồn vốn kết dư ngân sách huyện năm 2019 đã được bố trí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND huyện với số tiền dự kiến 8.800 triệu đồng. Cụ thể, công trình Trường Tiểu học Phan Đình Phùng và Tiểu học Trần Quốc Toản. Bổ sung nguồn vốn cho công trình Di tích lịch sử cách mạng Ao Lầy-Kỳ Thịnh để thực hiện phương án bồi thường – giải phóng mặt bằng từ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2019. Bổ sung công trình Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp mở rộng tuyến đường nối QL1 đến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và đường ven biển tỉnh Quảng Nam (thuộc đoạn tuyến Quốc lộ 40B) từ nguồn thu tiền sử dụng đất của dự án.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Phi Thạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp bất thường của HĐND huyện khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra. Để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua, HĐND huyện đề nghị UBND huyện rà soát, đánh giá tình hình và thể chế hóa các nghị quyết thành các kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Thường trực HĐND huyện, các ban và các đại biểu HĐND huyện, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của huyện. HĐND huyện kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và Nhân dân trong toàn huyện tiếp tục thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kỳ họp bất thường HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thông qua 02 nghị quyết, gồm: Điều chỉnh cắt, giảm, giãn dự toán chi ngân sách năm 2020; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020, kế hoạch đầu tư công năm 2020 và phê duyệt chủ đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

BBT

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người