Thường trực HĐND huyện giám sát quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Ngày 09 tháng 6 năm 2020, Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 tại xã Tam Đàn.

Năm 2019, Tam Đàn có 48 hộ nghèo và 50 hộ cận nghèo, có 10 hộ thoát nghèo và 16 hộ thoát cận nghèo. Tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thanh – UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Đảng ủy, UBND, Mặt trận và các đoàn thể của xã đã có sự tập trung, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo; công tác phối hợp với các đơn vị được phân công hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo ở địa phương, đồng thời quan tâm, chăm lo cho các hộ vừa thoát hộ nghèo, thoát cận nghèo qua các năm.

hdgs

Giám sát quy trình hộ nghèo, HCN UBND xã Tam Thái

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tại buổi giám sát, Thường trực HĐND huyện nhận thấy việc thoát nghèo, thoát cận nghèo của một số hộ trên địa bàn xã Tam Đàn vẫn chưa mang tính bền vững. Một số hộ tuy đã thoát nghèo nhưng nguy cơ tái nghèo, tái cận nghèo vẫn có thể xảy ra. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, của chính các hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn chưa thật sự có hiệu quả. Một số đơn vị được phân công hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã chưa có kết quả cụ thể, mới chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ hàng tháng mà chưa hỗ trợ về kiến thức, về phương tiện sinh kế để hộ nghèo, hộ cận nghèo tự vươn lên ổn định cuộc sống. Việc bố trí cộng tác viên giảm nghèo theo Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh chưa hiệu quả; việc chấm điểm hộ nghèo theo các biểu mẫu còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng;...

Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND xã Tam Đàn tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy trong công tác giảm nghèo bền vững; thực hiện đảm bảo các quy trình về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh và quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm; thường xuyên phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hộ nghèo, hộ cận nghèo về các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước; thường xuyên quan tâm, nắm bắt hoàn cảnh từng hộ nghèo, hộ cận nghèo và chủ động làm việc với các đơn vị được phân công giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn để hỗ trợ về kiến thức, về phương tiện sinh kế, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo làm ăn, vươn lên, ổn định cuộc sống;...Cùng thời điểm giám sát, Thường trực cũng đã đến thăm một số hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo trên địa bàn xã Tam Đàn.

Được biết, trước đó Thường trực HĐND huyện cùng đoàn giám sát đã tổ chức giám sát quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại đơn vị xã Tam Thái.

Ánh Nga

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người