Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị giao ban quý II/2020

Vừa qua, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức Hội nghị giao ban các Tổ đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phi Thạnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Thanh, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện, đại diện các Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND 11 xã, thị trấn.

Hội nghị giao ban đã được nghe báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện quý II/2020 và phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2020; thông tin một số văn bản mới; kết quả tổ chức Đại hội Đảng bộ ở một số xã, thị trấn và tình hình thu ngân sách trên địa bàn huyện.

hdgiaoban

Đánh giá hoạt động trong quý II năm 2020, Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện và Tổ đại biểu HĐND huyện đảm bảo theo Luật định, đã tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) HĐND huyện để bầu các chức danh Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020, kế hoạch đầu tư công năm 2020; thăm, động viên các chốt kiểm soát dịch bệnh và giám sát công tác phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện. Tổ chức khảo sát tình hình khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh; tình hình thực hiện kết luận sau khảo sát của Thường trực HĐND huyện đối với một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện; giám sát quy trình rà soát, quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Tam Thái, Tam Đàn; khảo sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri. Tham dự và cho ý kiến tại các cuộc họp, hội nghị do UBND huyện tổ chức; tiếp nhận và chuyển cơ quan chức năng giải quyết 02 đơn thư của công dân theo thẩm quyền; điều chuyển đơn vị hoạt động đối với một số đại biểu HĐND huyện phù hợp với nơi công tác; đồng thời điều chỉnh, ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ của Thường trực HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Về nhiệm vụ hoạt động Quý III năm 2020, ngoài những hoạt động thường lệ, HĐND huyện sẽ tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, đây là kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có quyết toán ngân sách năm 2019; điều chỉnh cắt, giảm và giãn chi ngân sách vì tình hình ngân sách bị ảnh hưởng của đại dịch covid-19. Tổ chức tiếp xúc cử tri; điều chỉnh một số nội dung giám sát theo đề xuất của các Ban HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND huyện và UBMTTQVN huyện trong đó tập trung giám sát công tác hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch covid-19; giám sát quy trình rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019; giám sát tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn nông thôn mới; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri,...Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ; đôn đốc UBND huyện, xã – thị trấn và các cơ quan chuyên môn giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân kịp thời, đúng thời gian quy định. Phối hợp chặt chẽ Ủy ban MTTQVN để nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri; phối hợp với UBND giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp./.

Ánh Nga

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người