HĐND huyện Phú Ninh: Chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư và kiến nghị cử tri

Công tác tiếp xúc cử tri nói chung, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của người đại biểu dân cử; được thể chế bằng quy định của pháp luật tại Điều 94, Điều 95 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Chú trọng công tác này, từ đầu nhiệm kỳ (2016-2021) đến nay, Thường trực HĐND huyện Phú Ninh không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động. Qua đó, ngày càng khẳng định được vai trò, năng lực và hiệu quả của cơ quan dân cử, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Căn cứ quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND huyện Phú Ninh luôn chú trọng công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân và công tác Tiếp xúc cử tri. Hằng năm, Thường trực HĐND dân đều ban hành Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện và phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Từ năm 2018 đến nay, Thường trực HĐND huyện đã thực hiện tiếp định kỳ 38 phiên, có 28 công dân đến phản ánh, kiến nghị hơn 22 nội dung xoay quanh các lĩnh vực: tranh chấp đất đai, chất lượng thi công các công trình, dự án; công tác quản lý của chính quyền địa phương, vấn đề an sinh xã hội... Qua các phiên tiếp công dân, Thường trực HĐND huyện và thành viên đã trả lời, giải thích 08 nội dung, chuyển 14 nội dung đến UBND huyện, UBND các xã để giải quyết cho công dân theo thẩm quyền. Hầu hết các đơn thư và nội dung kiến nghị của công dân do Thường trực HĐND chuyển đều được các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết theo quy định. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện đã giao Ban pháp chế HĐND huyện trực tiếp theo dõi, giám sát chặt chẽ công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Khi tiếp nhận những đơn thư phức tạp, thời gian giải quyết đơn thư kéo dài gây ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân, Thường trực HĐND huyện sẽ trực tiếp gặp gỡ, nắm bắt tình hình thực tế và nguyện vọng của công dân để có văn bản kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý kịp thời.

Thường trực HĐND huyện phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri. Theo tổng hợp, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tổ chức trên 200 đợt tiếp xúc cử tri của của đại biểu HĐND huyện, có gần 8.000 lượt cử tri tham gia với 745 ý kiến, kiến nghị. Trên cơ sở Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND huyện, các Tổ Đại biểu HĐND huyện đã phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBMTTQVN các xã, thị trấn để tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri; phân công đại biểu báo cáo, tiếp thu, trả lời, giải trình các kiến nghị... Việc bố trí các điểm tiếp xúc được thực hiện luân phiên giữa các thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri gặp gỡ tiếp xúc với đại biểu HĐND huyện. Đồng thời, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo lồng ghép hai cấp tiếp xúc tại một điểm, tạo điều kiện giúp cho cơ sở, cử tri thuận tiện hơn trong việc tiếp xúc với đại biểu HĐND các cấp.

Để nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc xử tri, nhất là việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, tại kỳ họp cuối năm 2019, Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện. Cùng với đó, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Tổ Đại biểu HĐND huyện đã tăng cường giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước các kỳ họp. Nhiều vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị đã được các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết dứt điểm tại các kỳ họp, các buổi tiếp xúc. Sau cuộc tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBMTTQ huyện tổng hợp các ý kiến, kiến nghị để phân loại và chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Qua đó, chất lượng tiếp xúc cử tri ngày càng được nâng lên, được cử tri đánh giá cao.

image001 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Nhiều vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị đã được trả lời, giải quyết dứt điểm tại các buổi tiếp xúc. Ảnh: K.T

Ngoài việc tổ chức cho Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại địa bàn ứng cử, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Thường trực UBMT huyện tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Tổ Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại địa bàn huyện; tổng hợp, báo cáo kịp thời những kiến nghị của cử tri với các cấp xem xét, giải quyết.

image003 copy copy copy

Thường trực HĐND huyện phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: K.T

Có thể thấy rằng, chất lượng công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân và giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của Thường trực HĐND huyện trong thời gian qua đã phát huy được hiệu quả; góp phần tăng cường mối liên hệ, củng cố lòng tin của Nhân dân, của cử tri vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; thật sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Cũng thông qua những hoạt động đó, Thường trực HĐND, đại biểu HĐND có thể nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của công dân, của cử tri; từ đó có những quyết định đúng đắn để có thể đáp ứng những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân.

Ánh Nga

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người